Nyhet
Publicerad 2022-08-26
Uppdaterad 2022-08-26 11:09
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Fredag 2 september kl.14-15 anordnas fågelskådning och fågelholkstävling vid Ökebron längs Gröna Gången. Välkommen!

Fågelholkstävling 26/8-2/9

Under våren 2022 deltog Daglig verksamhet LSS och våra förskolor i LONA-projektet ”Småfåglarnas högkvarter”. De bidrog genom att montera och dekorera fågelholkar som sedan sattes upp längs med Gröna Gången i höjd med Ökebron, samt vid förskolornas närhet.

26/8-2/9 genomför vi en tävling där du får möjlighet att rösta på din favoritholk. De holkar som deltar i tävlingen kommer från Daglig verksamhet LSS. Den vinnande holken kommer att presenteras på LONA-dagen 2/9 kl.14.30 vid Gröna Gången. Vinnaren belönas med ett fint pris.

Delta i omröstningen

Den digitala omröstningen stänger torsdag 1 september 2022 kl. 23.00. Möjlighet finns även att rösta på plats under LONA-dagen 2/9.

Fågelholk 1:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 2:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 3:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 4:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 5:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 6:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 7:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 8:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 9:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 10:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 11:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 12:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 13:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 14:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 15:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 16:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 17:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 18:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 19:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 20:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 21:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 22:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 23:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 24:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 25:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 26:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 27:

Fågelholk på träd.

Fågelholk 28:

Fågelholk på träd.

Fågelskådning vid Gröna Gången 2/9

Fredag 2/9 kl.14-15 är du välkommen till Ökebron, Gröna Gången på Sala kommuns LONA-dag. Här får du träffa våra kommunekologer, höra mer om det lokala naturvårdsarbetet, titta på de fina holkar som byggts av LSS daglig verksamhet, spana efter fåglar och ta en fika med oss. Möjlighet finns även att lägga en röst i fågelholkstävlingen. 

Om LONA-dagarna

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Under LONA-dagarna visar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer upp sitt arbete med att bevara natur- och kulturvärden samt vilka möjligheter invånarna har att uppleva naturen.

Syftet med LONA-dagarna är bland annat att belysa värdet av lokal och tätortsnära naturvård, både för den enskilda invånaren och för samhället i stort. Under LONA-dagarna visar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer upp sitt arbete med att bevara natur- och kulturvärden samt vilka möjligheter invånarna har att uppleva naturen.

LONA-dagarna ger dig som medborgare en chans till inblick i arbetet som pågår och inspiration att själv engagera dig i dessa frågor. Att ha tillgång till ”nära natur” i vardagen, kanske för att ta en promenad, leka, träna eller bara njuta, är en viktig del för vårt välmående. I begreppet naturvård vägs även aspekter gällande tillgänglighet, folkhälsa och friluftsliv in.