StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningÖver en miljon kronor till kultur i skolan
Nyhet
Publicerad 2022-06-14
Uppdaterad 2022-06-16 08:00

Salas skolor har fått drygt en miljon kronor av Kulturrådet för kulturinsatser.

Det är statsbidraget Skapande skola som gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det Skapande skola bidrar till är att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

En miljon kronor bidrar till en mycket ambitiös kultursatsning i Salas skolor.

Fördelning av beviljade bidrag Skapande skola 2022 (www.kulturradet.se)

I Sala kommun finns en ambition att nå samtliga barn med något av våra skapande skola-projekt varje läsår.

Projekt under kommande läsår

Det som planeras inför kommande läsår är ett cirkusprojekt för förskoleklass, teater för årskurs 1, sagor, kreativitet och karaktärsdesign med en illustratör och formgivare för årskurs 2 och dans i årskurs 3.

På mellanstadiet blir det skrivarstuga med professionella författare, modist, det vill säga hatt-design och sömnad i årskurs 5 och teater i årskurs 6.

På högstadiet blir det bildprojekt i årskurs 7, berättande med författare och skrivstuga i årskurs 8 och text- och musikskapande i årskurs 9.

Särskolan kommer att arbeta med bild och form och cirkus.

Kulturaktiviteter i hela kommunen

Sala kommun har i sin ansökan betonat att Sala är en kommun med många landsbygdsskolor som genererar högre kostnader för likvärdiga kulturaktiviteter i hela kommunen.

Skapande skola samordnas av skolans Mediaenhet som ansvarar för skolbibliotek och digitalt stöd i skolorna.

Vi är förstås väldigt stolta över förtroendet vi fått av Kulturrådet och ser detta som ett viktigt inslag i skolans uppdrag, säger mediaenhetens chef Johan Melin.

Bidraget är det största vi hittills fått, vi har nu väldigt goda förutsättningar att uppnå en större likvärdighet för alla elever vilket är helt i linje med Mediaenhetens övergripande likvärdighetsuppdrag, tillägger Johan Melin.

Samordnaren Emma Davies har löpande kontakt med samtliga grundskolors kulturombud som för diskussioner med eleverna via bland annat elevråden på skolorna.

Genom kulturombuden har vi möjlighet att låta elevernas delaktighet ske som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten, säger Emma Davies.

På så sätt kan Skapande skola-projekten på ett naturligt sätt knytas an till undervisningen och kopplas till läroplanens uppdrag.

Kontakt

Johan Melin, Chef Mediaenheten
0224- 74 81 50 johan.melin@skola.sala.se
Emma Davies, Biblioteksassistent
0224-748146 emma.davies@skola.sala.se