StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningFramsteg inom studieresultat, trygghet och arbetsro
Nyhet
Publicerad 2022-06-01
Uppdaterad 2022-06-01 13:06

Sala kommuns skolor fortsätter göra framsteg i arbetet med studieresultat, trygghet och arbetsro.

Insatser gjorda för att åtgärda brister

Skolinspektionen har gått igenom det som gjorts inom högstadiet och avskriver nu det ärende som öppnades förra sommaren. Det var inom två områden som skolinspektionen för ett år sedan rapporterade om brister inom högstadiet i Sala. Det gällde dels extra anpassningar och särskilt stöd, dels trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Även skolans elevhälsoarbete kritiserades.

”Av huvudmannens redovisning framgår att insatser har gjorts för att åtgärda de brister som identifierats” skriver skolinspektionen i sitt svar när det gäller anpassningar och särskilt stöd.

Lärande och trygghet i fokus

Valla-Ekebyskolan har gjort en genomlysning av stödbehovet, skapat tydliga rutiner. Samtidigt markerar skolinspektionen att den förutsätter att arbetet fortsätter att implementeras så att eleverna får de stödinsatser de behöver.

- Det är självklart, säger skolchef Anna Wiklund. Vi är i grunden mycket positiva till den granskning som utförts. Den är ett stöd i vår dagliga ansträngning att förbättra kvaliteten. Vi har, och ska ha, elevernas lärande och trygghet i fokus. Det skapar också en bra arbetsmiljö för personalen.

Skolinspektionen är också nöjd med insatserna kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolan har bland annat med stöd av statsbidrag för likvärdighet stärkt elevhälsoinsatserna. Vid ett uppföljningsmöte har såväl elever som personal bekräftat att arbetet utvecklats positivt.

- Även om skolinspektionen nu avslutat ärendet, så är det viktigt att vi fortsätter ansträngningarna, säger Anna Wiklund.

Hennes bedömning är samtidigt att Salas skolor för närvarande är i en positiv spiral, där en tidigare kritiserad verksamhet nu börjar vändas till goda resultat och ett gott rykte. Det i sin tur bör också inspirera och skapa större arbetsglädje, och också underlätta rekrytering av behöriga lärare.

- Vi saknar inte utmaningar, men vi ser samtidigt att vi steg för steg tar oss över de hinder vi har framför oss.

Kontakt

Vlora Sudjada, Rektor Valla-Ekebyskolan
. vlora.sudjada@sala.se
Bengt Larsson (C), förtroendevald
Bengt.Larsson@sala.se