StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun får allt bättre betyg av företagarna
Nyhet
Publicerad 2022-04-22
Uppdaterad 2022-04-22 08:02

Vi klättrar från plats 78 till 67 på SKRs ranking efter senaste kvalitetsmätningen av kommuners företagsklimat.

Sala kommun fortsätter att bli bättre på myndighetsutövning och service gentemot företag. Det visar den årliga kvalitetsmätning av företagsklimat som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, nu publicerar. Sala klättrar från plats 78 till 67 på rankinglistan.

- Att företagen ger högt betyg åt myndighetsutövningen här i Sala kommun är verkligen glädjande, säger näringslivschef Cissi Lööv.

Porträttbild av Cissi Lööv.
Näringslivschef Cissi Lööv.

- Gott bemötande, bra information och effektiv handläggning är helt avgörande när ett företag ska utveckla sin verksamhet eller etablera sig. Den här kvalitetsmätningen visar att vi är bra på just det i Sala, fortsätter hon.

Även kommunchef Daniel Holmvin är förstås glad över resultatet och ser samtidigt ett fortsatt arbete framför sig, för att vi ska kunna bli ännu bättre.

- Samarbetet mellan kommunen och företagarna är en prioriterad och viktig fråga för oss även fortsatt, säger Daniel Holmvin.

Daniel Holmvin står på Rådmansgatan.
Kommunchef Daniel Holmvin.

Sala kommuns NKI-värde (nöjd kund-index) ökade från 75 till 77 av 100 möjliga mellan åren 2020 och 2021. Ett resultat på 70 eller högre bedöms som högt. Genomsnittet för kommunerna som deltar i mätningen ligger på 74 och indikerar att företagare i huvudsak är nöjda med den service som kommunerna erbjuder.

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för nionde gången sedan 2010. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde har ökat i varje mätning sedan undersökningarna inleddes, men är i år för första gången oförändrat.

− Med ett livskraftigt lokalt näringsliv kan man skapa fler arbetstillfällen och en starkare grund för skatteintäkter. Det näringslivsfrämjande arbetet är av stor betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner, säger Michaela Stenman, sektionschef på SKR.

Den här kvalitetsmätningen, som kallas för ”Öppna jämförelser företagsklimat”, mäter myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Nästan 33 000 företagare har bedömt kommunernas service i enkätundersökningen. Enkätfrågorna berör sex serviceområden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I undersökningen har 198 kommuner deltagit. Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se