Nyhet
Publicerad 2022-04-06
Uppdaterad 2022-04-06 15:33

Arbetet fortsätter enligt plan med Kyrkskolan i Möklinta samt Åkraskolan och Åkra förskola i Sala tätort.

Arbetet fortsätter enligt plan med om- och tillbyggnaden av Kyrkskolan i Möklinta, nybyggnationen av Åkraskolan samt utbyggnaden av Åkra förskola, enligt tidigare politiska beslut.

Kyrkskolan i Möklinta

Under våren har Sala kommun gjort en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling för att kunna teckna avtal med en byggentreprenör. Därefter har avtal skrivits med det vinnande företaget i upphandlingen, som är ByggDialog AB.

För Kyrkskolan i Möklinta ligger fokus nu närmast på att knyta arkitekt, underentreprenörer och projektörer till projektorganisationen. Tillsammans med verksamheten kommer de börja forma byggnader, lokaler, gårdar, trafiklösningar och allt annat som behöver genomföras i projektet.

Tidplan

April 2022 - Lokalinventering

I mitten av april görs en inventering av den befintliga Kyrkskolan. Det innebär att vi undersöker byggnadens fysiska status och förutsättningar. Var finns exempelvis bärande väggar? Vad kan renoveras? Vad måste rivas? Vad måste saneras? Det är några av alla frågor som vi undersöker.

Sedan börjar arbetet med projekteringen för att finna lösningar till att tillgodose verksamhetens behov, välja rätt teknisk installation, samt se till så att lagar, krav och riktlinjer uppfylls i alla avseenden.

Terminsstart HT-2022 - Flytt till tillfällig modulskola

Till höstterminens start i år evakueras Kyrkskolans elever och personal från de nuvarande skolbyggnaderna och från sina tillfälliga lokaler i Åsgården. De får istället plats i den tillfälliga modulskola som uppförs tills Kyrkskolan står klar.

Ett så kallat förfrågningsunderlag för evakueringsmodulen har annonserats, vilket innebär att företag kan lägga anbud för att få hyra ut en sådan modul. Sista anbudsdagen är den 13 april. Modulen ska stå inflyttningsklar till höstterminens start 2022. Den placeras nordväst om skolan, där det i dag finns en hockeyrink.

Hockeyrinken kommer att monteras ner och förvaras under tiden som skolan renoveras.

När den tillfälliga modulbyggnaden tas bort kommer hockeyrinken att monteras tillbaka på nuvarande plats.

Moduletableringen innebär även att fyra stycken befintliga boulebanor på området måste flyttas. De anläggs istället intill fotbollsplanen på Åsvallen i samråd med representanter från Möklinta PRO.

Terminsstart VT-2024 - Inflytt nyrenoverade lokaler

Planen är att elever och personal ska flytta in i de nyrenoverade om- och tillbyggda lokalerna till vårterminens start 2024.

Fasadbild på Kyrkskolan i Möklinta

Åkraskolan i Sala tätort

I projektet med att bygga den nya Åkraskolan och utbyggnaden av Åkra förskola i Sala tätort, förbereder vi oss just nu för att genomföra en geoteknisk undersökning, som innebär att det tas markprover för att fastställa markens beskaffenhet.

Även här pågår arbetet med att skapa en projektorganisation som sedan, tillsammans med skolverksamheten, ska börja forma byggnader och skolgård. Planen är att elever och personal ska flytta in i de nya lokalerna till höstterminens start 2025.

Fasadbild på Åkraskolan

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier