StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningProjekt Vägar framåt – för ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga
Nyhet
Publicerad 2022-02-24
Uppdaterad 2022-02-24 11:12

Inom projektet Vägar framåt arbetar vi för att ungdomar och unga vuxna i länet ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa. Projektet drivs av Region Västmanland tillsammans med Sala kommun, Arboga kommun, Hallstahammars kommun och Kungsörs kommun.

I Sala kommun riktar vi oss mot ungdomar i åldrarna 15–20 år som på grund av låga meritvärden riskerar att inte nå gymnasiebehörighet, avbrott från gymnasiet eller att inte nå examen. Dessutom har vi valt att rikta oss mot de ungdomar som ingår i målgruppen för kommunernas aktivitetsansvar. Inom projektet provar vi arbetsmetoder och utvecklar arbetssätt för att motivera ungdomar inom målgruppen till fortsatta studier och underlätta övergången till ny skolform.

Mer information om Vägar framåt

Vägar framåt önskar ta ett regionalt liksom kommunalt ansvar för målgruppen unga i åldern 15–29 år som är i behov av stöd kopplat till studier och mående. Projektet ämnar bygga upp individers motivation till studier och ökad hälsa genom längre, sammanhållna stödinsatser. Dessa stödinsatser ges i samverkan mellan olika ansvariga verksamheter, däribland skolan. Projektet vill samla kunskap från forskning, tidigare genomförda insatser och personer som arbetar med målgruppen. Men framför allt vill man lyssna och lära från individerna i målgruppen. Kunskapen kommer användas i arbetet med att minska inflödet till målgruppen genom förebyggande och hälsofrämjande arbete, bland annat inom skolan.

Projektet pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.

Läs mer om projektet på Region Västmanlands webbplats

Den 8 mars hålls en digital halvdag om projektet. Den riktar sig till dig som i din yrkesroll är intresserad av projektet. Du får en inblick i projektet regionalt och hur vi samverkar inom projektet i Sala kommun. Under eventet får du reda på hur vi arbetar för att förbättra hälsa och utbildningsresultat bland unga.

Information om det digitala evenemanget

 

 

Kontakt

Sara-Stina Klingberg, Arbetsmarknadskonsulent
0224-74 98 26 Sara-Stina.Klingberg@sala.se

Region Västmanland, Magdalena Lundstedt, Projektledare
021-481 83 05 magdalena.lundstedt@regionvastmanland.se

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier