Nyhet
Publicerad 2021-12-15
Uppdaterad 2021-12-17 11:10

Hur tryggt tycker du att det är i Sala kommun? Tyck till genom att svara på vår enkät om trygghet.

Enkäten är en del i en trygghetsanalys som vi genomför. Frågorna handlar om vad du som invånare anser om Sala som en trygg plats. Finns det platser som du som invånare upplever som otrygga och vad är det i så fall som är otryggt?

Resultatet av enkäten ska användas till att jobba med frågor om trygghet inom samhällsbyggnad och i framtida översiktsplaner, för att kunna åtgärda eventuella otryggheter och osäkerheter i kommunen.

Enkät - trygghetsanalys