StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAllt bättre företagsklimat i Sala kommun
Nyhet
Publicerad 2021-09-22
Uppdaterad 2021-09-22 11:14

Företagsklimatet i Sala har förbättrats det senaste året. Sala klättrar från plats 271 till plats 222 på organisationen Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i landets 290 kommuner.

- Vi är förstås glada över att företagen upplever att företagsklimatet har förbättrats. Ett gott företagsklimat där företagen upplever sig få god service och bli väl bemötta i sina kontakter med kommunen är en framgångsfaktor för en kommun i tillväxt, säger Salas kommunchef, Daniel Holmvin.

Bättre bemötande och service

Varje år mäter branschorganisationen Svenskt Näringsliv hur företagarna i landets 290 kommuner upplever att det är att driva företag där. Cirka 32 000 stycken företag deltog i årets enkätundersökning.  Sedan i fjol har det sammanfattande betyget på Salas företagsklimat ökat från 2,94 till 3,16. Betyg sätts inom en rad områden på skalan 1-6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt.

Bland annat visar undersökningen att företagarna anser att kommunens service och bemötande har blivit bättre under det senaste året. Förbättringar anses även ha skett när det gäller kommunens upphandlingar och handläggande tjänstepersoners förstående för företagens verksamheter, 

I år tycker också färre företagare att kommunens verksamheter tränger undan privata aktörer, jämfört med i fjol. Företagarna tycker samtidigt i ökad utsträckning att de själva har engagerat sig mer för att förbättra företagsklimatet.

Kommunen arbetar för att förenkla och effektivisera

Däremot har företagarnas missnöje med kommunens handläggningstider ökat. I år tycker även något fler företagare att det är svårt att komma i kontakt med handläggarna, jämfört med i fjol. Fler företagare tycker också att kommunen inte ger de råd och den vägledning som behövs vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll. 

- I och med att kommunen har inlett ett intensivt arbete med att förenkla och effektivisera processerna och kontakterna med företagen hoppas vi att årets rankingresultat är ett trendbrott, säger Sala kommuns näringslivschef Cissi Lööv.

I Sala kommun har 89 företag svarat på enkäten och 29,2 procent av dem tycker att företagsklimatet i Sala är bra. Bara i Sala bidrar våra privata företag och deras 4 780 medarbetare med 1,3 miljarder kronor i skatteintäkter till allas vår gemensamma välfärd.

Du kan läsa mer om enkäten och rankingen på foretagsklimat.se

Porträttbild på Cissi Lööv.
Salas nya näringslivschef, Cissi Lööv, säger att enligt en färsk analys av Salas näringsliv så mår företagen överlag bra och har en god tillväxt. Foto: Kommunikationsbyrån Mill.

 

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se