StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningDe här frågorna vill Sala kommuns nya skolchef driva
Nyhet
Publicerad 2021-05-26
Uppdaterad 2021-05-26 15:56

Den första juli 2021 tillträder Kungsängsgymnasiet rektor Anna Wiklund sitt nya jobb som skolchef i Sala kommun.

Salas nya skolchef, Anna Wiklund, har sett skolan från alla tänkbara sidor som både elev, lärare, rektor och styrande kommunpolitiker.

– Som skolchef vill jag driva frågorna om samarbete för elevernas bästa. Jag vill bidra till arbetet med att öka måluppfyllelsen, att höja kunskapsnivån och att ha ett professionellt förhållningssätt, säger hon.

Vad lockar dig i jobbet som skolchef?

– Sala kommun är en kommun med stor potential att bidra till att ge alla barn och ungdomar förutsättningar att få en bra utbildning, att få dem att lyckas. Det lockar mig att få vara en del av denna utveckling, förklarar Anna.

– Att arbeta med helheten är ett långsiktigt åtagande. Det handlar om att förbereda eleverna inför framtiden som kräver en bredd av kunskap. Det handlar också om att arbeta förebyggande tillsammans med personal i andra förvaltningar, med näringslivet, myndigheter och organisationer.

– Jag vill också bidra till att stärka rektorer, lärare och andra medarbetare i ledarskapet, i att skapa ett tillitsbaserat ledarskap.

Anna Wiklund tillhör dem av oss som faktiskt har levt när vi hade vänstertrafik i Sverige. Fast det hann hon bara vara med om i några timmar av sitt liv. Så ni som vet när vi fick högertrafik kan också räkna ut Annas ålder!

Annars är Anna uppvuxen i Smålands Taberg, söder om Jönköping. Och ja, du gissade rätt, hennes favoritlag i hockey är förstås HV 71.

Favoritämnet i skolan var kemi

När Anna själv gick i skolan var hennes favoritämne kemi, som hon studerade på fyraårig teknisk linje. Sitt arbete i skolans värld började hon som ung lärarvikarie. Sedan läste hon ämneslärarlinjen för kemi, biologi och fysik vid Uppsala universitet. Efter utbildningen har hon arbetat som lärare både på högstadiet, gymnasiet och i Komvux.

Erfarenhet som kommunalråd

Anna Wiklund har även varit engagerad i kommunpolitiken i Enköping. Där var hon kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen under åtta år.

Anna var också ordförande i dåvarande Sveriges Kommuners och Landstings revision. Hon har även en bakgrund i näringslivet. Hon var konsult och partner i House of Stratvise där hon arbetade som moderator samt med ledarskap och coachning. Anna har också varit verkställande direktör i ett byggkonsultföretag som arbetar med skolfastigheter.

– Men jag längtade tillbaka till skolans värld och när jag fick möjlighet att börja som biträdande rektor på Kungsängsgymnasiet så tvekade jag aldrig, berättar hon.

Den första juli 2018 tog hon nästa steg och blev rektor för just Kungsängsgymnasiet. Så det är exakt tre år senare, den 1 juli nu i sommar, som hon tar över som chef för hela skolverksamheten i Sala kommun.

Vilken är den stora utmaningen i ditt nya jobb, tror du?

– Budgeten är självklart en stor utmaning, att ha fokus på vilken verksamhet som kan utföras för cirka 600 miljoner kronor. Det kommer att innebära tuffa beslut och prioriteringar.

– Rekrytering av kompetent och välutbildad personal är också en utmaning. Sala kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare.

– Även fastighetsfrågorna är viktiga för skolan. Det handlar om att investeringar ska göras och vara långsiktiga med en hållbar planering.

Finns där någon särskild fråga, när det handlar om att förändra och utveckla, som du vill driva som skolchef?

– Samarbete för elevernas bästa. Att öka måluppfyllelsen, höja kunskapsnivån och ha ett professionellt förhållningssätt. Vad är skolans ansvar och vad är inte skolans ansvar?

– Vi lever i en internationell värld, utmaningarna för morgondagens arbetskraft är många och svåra. Vi måste, alla, bidra till att ge eleverna förutsättningar för att lyckas och vara väl förberedda.

– Vår värdegrund i Sala kommun, enkelt, effektivt och medborgarvänligt, är ett förhållningssätt som jag ser som viktigt att utgå ifrån. Värdegrunden speglar det förhållningssätt som vi har i vårt dagliga arbete.

Du har arbetat både som lärare, rektor och varit styrande kommunalråd. Man kan säga att du har sett och arbetat med skolan från alla möjliga sidor. Vilka är fördelarna med det?

– Skolchefens uppdrag och ansvar är mångfacetterat. Man är chef för rektorer och enhetschefer, samtidigt som man är tjänsteperson och arbetar med skolnämnden och kommunens ledningsgrupp.

– Fördelarna med att ha verkat i och sett skolan från många olika sidor är att jag har kunskap om hur en kommun fungerar och om strategisk planering inklusive det viktiga budgetarbetet.

– Ett viktigt uppdrag är att skickliggöra de förtroendevalda i nämnden. Man brukar säga att politikerna ska säga vad som ska göras och tjänstepersonernas ansvar är att säga hur det ska utföras. Den gyllene zonen däremellan är inte alltid helt tydlig, men jag har då erfarenhet från båda sidor.

– Helhet och långsiktighet samt att arbeta strategiskt är en förutsättning för att klara skolans utmaningar. Man måste vara konsekvent.

Hur har coronapandemin påverkat skolan, dess personal och dess elever?

– Det har självklart varit tufft. Eleverna, som tar studenten om drygt en vecka, har studerat nästan halva gymnasietiden under pandemin. Det både har varit och är en utmaning. Eleverna har fått ta ett mycket stort eget ansvar. De saknar gemenskapen, som är så viktig både för studier och för välbefinnandet.

– Vilka kunskaper har de missat och hur påverkar det dem och vilka konsekvenser kommer det att få, både på kort och lång sikt? Det är frågan.

– Personalen gör och har gjort ett fantastiskt arbete, varje dag. De har inte haft möjlighet att arbeta hemifrån. De har fått planera om, många gånger med kort framförhållning. Det är och det har varit svårare att få respons från elever. Nätverk och annat teknikstrul är vardag samtidigt som kraven är högre. Man kan undra över vilka konsekvenser detta får långsiktigt.

Tror du att erfarenheterna av pandemin kommer att resultera i andra sätt att arbete på i undervisningen?

– Ja, den digitala kompetensen har ökat. Ett antal elever fungerar samtidigt bättre och lär sig mer när det är fjärrstudier. Hur ska vi ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten?

– Flera elever upplever också att de har en närmre och bättre kontakt med läraren. Och många elever gillar att arbeta hemma, i lugn och ro. De blir inte störda. Det är många nya frågor och frågeställningar att ta ställning till och beakta, vilket är intressant och lärorikt.

Jag pratade en gång med en lärare på Kungsängsgymnasiet som sa att du har en förmåga att se andra människor och deras förmågor. Det låter som en viktig chefsegenskap?

– Som ledare är jag en lagspelare, jag arbetar efter ett så kallat tillitsbaserat ledarskap. Man ska ha frihet under ansvar och se och arbeta med det som funkar bra. Jag använder ofta begrepp som ”salutogent förhållningssätt”, både när det gäller personal och elever. Det betyder att man ska utgå från det som fungerar bra.

Anna Wiklund står framför skog och en röd stuga.
Anna Wiklund tillträder i juli som skolchef i Sala kommun. Foto: Creative Mill Kommunikationsbyrå.

Personlig faktaruta

Namn: Anna Wiklund.

Aktuell: Ny skolchef i Sala kommun.

Familj: Gift med Mikael och de har tvillingsöner födda 2000 som båda studerar i Uppsala.

Bor: I villa i Enköping.

Fritidsintressen: Tränar, yoga, vandrar och hoppas på att få resa snart igen. Favoritstad är Washington DC.

En bra bok: Läser gärna memoarer o ”chick litteratur”, exempelvis Denise Rudberg.

Favoriträtt: Allätare.

Beskriv dig själv med tre ord: Engagerad, positiv, exekutiv.

Blir glad av: När andra lyckas.

Blir ledsen av: När någon inte mår bra.