Servicemeddelande
Publicerad 2021-05-04
Uppdaterad 2021-05-12 13:53

Under vecka 18 och 19 avverkas skog vid motionsspåret i Västerfärnebo. Håll avstånd till maskinerna om du besöker området.

Det pågår avverkning vid motionsspåret i Västerfärnebo. Skogen är angripen av granbarkborre och avverkningen är nödvändig för att förhindra spridning av skadorna och för att ta bort dåliga träd som utgör en fara för skogsbesökare. Maskiner kommer att röra sig i området under vecka 18 och 19 (3-16 maj 2021) och vi uppmanar till försiktighet i skogen dessa två veckor.

Du är välkommen att besöka skogen, men på behörigt avstånd från maskinerna. Var uppmärksam på att säkerhetsavståndet till en skördare i arbete är 90 meter, till en skotare 20 meter. Det är inte tillåtet att klättra i virkesvältorna, då rullande stockar kan orsaka allvarliga klämskador.