Nyhet
Publicerad 2021-04-15
Uppdaterad 2021-04-15 16:31

Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav.

Sala kommun äger och förvaltar genom egen skogvaktare cirka 4 800 ha produktiv skogsmark. Skogsinnehavet är till största delen beläget runt Sala tätort, men skiften finns också i Ransta, Västerfärnebo, Salbohed, Isätra och Sätrabrunn. Hela innehavet är certifierat enligt FSC direkt under svenska FSC.

Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav. Leveransvirket består av normaltimmer, klentimmer, stamblock, massaved, energived och grot.

Volymen  är fördelad på cirka 8 000 m3fub timmersortiment och 8 000 m3fub massavedsortiment. Till detta tillkommer ca 1 000 m3s grot. Avverkning sker med huvudentreprenör Ösby Naturbruksgymnasium.

Anbud för köp av virke ska vara kommunen tillhanda 2021-05-19.
För fullständiga villkor, se bifogat dokument.