StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNya rekommendationer för besök på äldreboenden
Nyhet
Publicerad 2021-02-26
Uppdaterad 2021-02-26 15:45

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer för besök på särskilda boenden för äldre. Vi anpassar våra verksamheter efter rekommendationerna så att alla ska kunna följa de allmänna råden.

Anpassningarna kan exempelvis innebära att:

  • besökare stannar hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
  • ha god handhygien, tvätta och sprita händerna samt hosta och nysa i armvecket
  • hålla avstånd till andra boende och personal, samt att undvika trängsel i samband med besök
  • besöksrutinerna anpassas till rådande situation, exempelvis vid lokala utbrott.
  • Skyddsutrustning erbjuds och rekommenderas fortfarande.
Vi i verksamheterna är fortfarande restriktiva till besök på våra äldreboenden.

Fråga personalen

Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Rekommendationer för vaccinerade personer

Vaccinet mot covid-19 ger ett gott skydd för den som har vaccinerats. Detta gör det möjligt för vaccinerade personer att ta emot besök i den egna lägenheten eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder.

Även om den som får besök är vaccinerad behöver vi alla fortsätta hjälpas åt för att skydda andra boende som inte är vaccinerade genom att:

  • komma överens med besökare om en tid för besök
  • möta upp besökare vid dörren
  • underlätta för att besök kan ske i den boendes lägenhet eller för ändamålet särskilt avsedda lokaler
  • se över boendets lokaler och möblering.

Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Smittspridning i samhället

Det pågår fortfarande smittspridning i samhället trots vaccinering och det finns fortfarande en risk i våra verksamheter.

Vid minskad smittspridning i samhället hos boende, personal och allmänhet kan ytterligare anpassningar göras. Den situationen råder dock inte ännu.

Vi behöver alla hjälpas åt för att förhindra smittspridning och vara rädda om varandra!

Kontakt

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten
010-205 20 00 info@folkhalsomyndigheten.se
Malin Johansson, Verksamhetschef
0224-74 90 38 Malin.Johansson2@sala.se