StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNy samhällsbyggnadschef till Sala kommun
Nyhet
Publicerad 2021-02-03
Uppdaterad 2021-02-03 08:02

I maj börjar Lars Wedlin på sitt nya jobb som samhällsbyggnadschef på Sala kommun. Han kommer närmast från tjänsten som planeringschef på Gävle kommun.

Har bred erfarenhet

Lars Wedlin har under de 13 senaste åren skaffat sig en bred erfarenhet från en rad olika kommunala verksamheter eftersom han har jobbat i fyra olika förvaltningar i de tre kommunerna Sigtuna, Uppsala och Gävle.

– Det har gett mig en god och bred erfarenhet som jag tar med mig till Sala. Jag har jobbat bland annat med miljö- och hälsoskydd, skolutveckling, stadsbyggnad, upphandling, ekonomistyrning och med kanslifrågor, berättar han.

– De senaste tre åren har jag arbetat i Gävle som ansvarig för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsfrågor, det vill säga översiktsplanering, exploatering, markägande och hållbarhet.

Nu blir han chef för det nya Samhällsbyggnadskontoret på Sala kommun som består av de tre enheterna bygg, miljö samt plan- och utveckling. Det ”gamla” Samhällsbyggnadskontoret har bytt namn till Tekniska kontoret och där samlas nu verksamheterna för bland annat gator, parker, vatten, avlopp samt kommunens kök och restauranger.

Vilka tror du skillnaderna blir om du jämför ditt jobb i den betydligt större kommunen Gävle med det som väntar här i Sala?

– En av anledningarna till att jag tycker om att jobba i en kommun är att det är ett mångsyssleri. Vi driver förskolor, vi tar hand om de äldre, vi klipper gräs och vi sopar gator. Vi bygger kvarter, vi serverar måltider och vi ser till att offentliga miljöer är trygga och säkra.

– Jag tror kanske att ju mindre kommun – desto mer mångsyssleri. Och det tilltalar mig.

Vilka utmaningar ser du här i Sala?

– Jag känner inte Sala tillräckligt väl för att svara på det. Men jag hoppas att medarbetarna på Samhällsbyggnadskontoret – och alla som bor i kommunen – är generösa med att dela med sig av sin bild av utmaningarna vi står inför.

Har arbetat med etableringen av Microsofts datacenter

Lars Wedlin är i grunden nationalekonom, även fast han egentligen aldrig har arbetat med just det. Men innan han började jobba kommunalt så arbetade han i cirka tio år med företags- och branschanalyser samt med närings- och forskningspolitik.

I Gävle har Lars bland annat arbetat med etableringen av Microsofts datacenter, avtalet med staten om 6 000 bostäder i utbyte mot stora infrastrukturinvesteringar och med att revidera kommunens miljöstrategiska program.

– Men jag vill betona att det inte är jag som gjort detta. Utan mitt jobb har varit att se till så att vi har skickliga medarbetare och att de har resurser och styrning för att kunna lyckas. Jag hoppas att det har gett mig erfarenheter som kan vara värdefulla i arbetet med att leda verksamhet i Sala.

Vad är det som lockar dig hit till jobbet som Samhällsbyggnadskontorets chef på Sala kommun?

– Jag lockas av att bygga organisation, kompetens och genomförandekraft. Det är inte mitt Sala vi ska bygga utan mitt jobb är att skapa en organisation som kan förverkliga kommuninvånarnas idéer om sitt samhälle. Så som det kommer till uttryck genom politiken och de politiska besluten. Sen ska det arbetet följa procedurer och regler, vi ska bedriva tillsyn och lovgivning. Vi ska göra det tillsammans.

– Och att tillsammans med mina medarbetare, med politiken, kommuninvånare, föreningar och företagare få göra det tycker jag är en utmaning som jag vill vara med om.

Gävle kommun, som du nu kommer ifrån, sticker ut på ett positivt sätt när det gäller miljöarbetet. Vilket har uppmärksammats ordentligt. Vad ligger bakom det framgångsrika arbetet?

– Ja, under tre av de senaste fem åren har Gävle hamnat på andra plats i Aktuell Hållbarhets ranking över Sveriges bästa miljökommuner. Så sent som nu i december utsågs vi dessutom till 2020-års Håll Sverige Rent-kommun.

– Det ligger mycket jobb bakom det arbetet både från engagerade politiker och skickliga medarbetare. Gävle har under tio års tid arbetat strategiskt och steg för steg stärkt sitt miljöarbete. Det har gett bra effekt.

– Det fina är också att det inte nödvändigtvis kostar en massa pengar utan att det bygger på konsekvent styrning och lite envishet, säger Lars Wedlin.

Finns det saker som du har jobbat med i till exempel just miljöarbetet i Gävle, som du kanske kan ta med dig hit till Sala?

– Jag hoppas att jag kan bidra med både idéer och inspiration. Just nu jobbar vi med att ta fram en klimatfärdplan som ska styra mot att Gävle ska vara klimatneutralt år 2035. Det är både utmanande och lustfyllt.

Finns där andra frågor som du brinner för och vill driva?

– Återigen så är det inte mina frågor och intressen som jag ska driva. Men jag är intresserad av hur vi bygger hållbara samhällen: samhällen som är bra att bo i, samhällen som människor vill bo i, samhällen som vi har råd med och samhällen som kommande generationer kommer att bli glada över att få ärva.

– Under de senare åren har jag kommit att intressera mig för sociala hållbarhetsfrågor. Jag tror att bostadsfrågor inte bara kan handla om ”tak över huvudet” utan också behöver handla om livet mellan husen.

Porträttbild på Lars Wedlin
I maj börjar Lars Wedlin tjänsten som samhällsbyggnadschef på Sala kommun. Foto: Veronica Thuresson.

Personlig faktaruta

Namn: Lars Wedlin.

Aktuell: Ny samhällsbyggnadschef i Sala kommun.

Bor: Lägenhet i Uppsala.

Familj: Stor.

Fritidsintressen: Jobb och familj tar det mesta av tiden. Men jag tycker om att spela piano.

Beskriver sig själv i tre ord: Nyfiken, snäll, tydlig.

Blir glad av: När vi lyckas tillsammans.

Blir ledsen av: Om vi inte ens försöker.

Kontakt

Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se