StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSalas nya näringslivschef ser stora möjligheter för tillväxt
Nyhet
Publicerad 2021-01-21
Uppdaterad 2021-01-28 10:31

Sala kommuns nya näringslivschef, Cissi Lööv, kommer närmast från samma jobb i Enköpings kommun. Och hon är själv en erfaren företagare, som ser stora möjligheter för Salas näringsliv i framtiden. – Sala är en kommun på frammarsch, med stor potential att växa, säger hon.

Den första maj i vår tar Cissi Lööv över som näringslivschef i Sala efter Annica Åkerblom som då går i pension.

– Sala har en stor potential både för det befintliga näringslivet att växa och blomstra ännu mer, men också för att etablera nya företag och skapa nya arbetstillfällen för såväl befintliga invånare som för presumtiva nyinflyttare, tycker hon.

– Potentialen ligger både i resurserna med mängden och bredden av företag och i att det finns en stark företagaranda och entreprenöriell kraft i kommunen. Dessutom finns det markresurser och en stark tillväxtvilja inom kommunorganisationen att jobba med för att locka och landa nya etableringar.

"Förutsättningar för tillväxt"

Cissi Lööv menar att det faktum att Sala ligger nära flera stora kommuner skapar förutsättningar för tillväxt, när allt fler människor söker sig till orter som erbjuder en livskvalitet som gör att man får ihop sitt livspussel, att man får mer boende för pengarna och ändå har närheten till både utbud och storstadspuls.

– Min erfarenhet bygger på att framgångsrikt arbete med näringslivsfrågorna i stort handlar om att ha tydliga strategier och effektiva flöden för företagsfrågorna. Det behövs en samsyn och vilja att utvecklas kring vad som krävs för att möta företagens behov på ett samlat sätt, förklarar Cissi Lööv.

– Jag uppfattar det som att Sala verkligen vill och kan och jag ser verkligen fram emot att bidra till den utvecklingen.

Erfarenhet av stora projekt och etableringar

I Enköpings kommun har Cissi Lööv arbetat först som näringslivsutvecklare under åren 2008-2014 och sedan 2014 som just näringslivschef. Hon har arbetat nära med flera stora projekt och etableringar i Enköpings kommun de senaste åren, till exempel etableringen av det stora grossistföretaget Martin & Serveras lager.

– Det är nu kommunens största privata arbetsgivare. Jag fick vara med här från första samtalet. Det var lärorikt och tillfredsställande ur många aspekter. Framför allt handlade det om att få till en bra process, som Martin & Serveras dåvarande vd, Håkan Åkerström, vittnade om att vi lyckades med efteråt, berättar Cissi Lööv.

– Jag har också haft förmånen av att få vara med och bidra till att Enköping nu alltmer blir känt för att gå i framkant för och vara en förebild för hållbar stadsutveckling. Detta genom deltagandet i arkitekttävlingen Europan, Energimyndighetens projekt Viable Cities och det nyligen påskrivna sk Climate city contract.

Drömmen var att bli veterinär

Som ung hade Cissi egentligen inga tankar på att jobba med näringsliv trots att hon är uppväxt i en företagarfamilj, där pappan drev ett plåtslageri i Stockholm. Hennes dröm var istället att bli veterinär. Men yrkeslivet förde in henne på andra vägar. Hon arbetade som väktare och hundförare åt ABAB i Stockholm. Hon blev sedan grafiker på DNEX-tryckeriet i Stockholm, som tryckte både Dagens Nyheter och Expressen.

– Jag blev den första kvinnan på tryckeriets plåtavdelning, säger Cissi Lööv.

Så småningom blev ändå eget företagande den karriärväg som hon styrde in på. Hon startade ett hund- och kattpensionat med försäljning av tillbehör och kursverksamhet för problem- och tjänstehundar på den gård som hon bodde på då.

Sedan köpte Cissi ett redan befintligt bolag i reklambranschen med fokus på digitalisering av mönsterkort för maskinbrodyrer. Företaget hade kunder över hela världen, men främst i Norge.

– Så jag har gjort mönsterkort åt Fjällräven och Melka menswear, bland andra. Jag broderade också en del loggor åt lokala företagare, berättar hon.

Sedan blev det konsultverksamhet för Cissi Lööv, som projektledare för affärsutvecklingsprojekt och entreprenörskap i skolan. Hon var också med och startade upp en ekonomisk förening i hantverkshuset i Enköping med kaféet Tant Bergs (nuvarande Café Samt).

När Cissi Lööv senare började som näringslivsutvecklare på Enköpings kommun så hade hon varit egen företagare i 15 år.

Här i Sala så ligger vi ju ganska så långt ned på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet. Hur tycker du att vi ska vi bära oss åt för att kunna skapa ett bättre företagsklimat?

– Företagsklimatet är komplext och till att börja med behöver man ha en samsyn både externt med företagen och internt i kommunorganisationen kring vad det egentligen är som skapar ett bra företagsklimat och vem som har ansvaret för och/eller kan påverka de olika delarna.

– Företagsklimatet handlar om allt ifrån hur varumärket Sala uppfattas och om man är stolt över den kommun man bor eller verkar i, till hur samhällsbyggnadsprocesserna i kommunen fungerar och om de olika delarna i processen krokar i varandra och bidrar till effektiva flöden och gott bemötande.

– Men det absolut viktigaste är att vi i alla delar är bra på att kommunicera med varandra och har respekt för varandra och varandras roller i samhällsbygget Sala.

– Jag brinner för att vara en del av att skapa tydliga strategier och bra processer både internt i kommunen och extern med företagen.

Kan du berätta lite om hur ni konkret har arbetat i Enköping för att förbättra företagsklimatet?

– Vi har skapat interna team för företagsfrågor. Näringslivsenheten i Enköping jobbar brett i olika samverkansgrupper för att skapa förståelsen för företagsfrågorna och tydliggöra att företagsfrågor inte enbart är en näringslivsavdelnings ansvar utan egentligen allas ansvar. Företagare är ofta också invånare och möter kommunen i alla dess olika skepnader.

– Vi agerar tillsammans med de lokala företagen och dess intresseföreningar och nätverk och känner oss som en naturlig samarbetspart i företagens ekosystem. Att nätverka är en otroligt viktig del av att arbeta med näringslivsfrågor i en kommun. I Enköping gillar företagen verkligen att nätverka och också att göra affärer med varandra.

– Det ska bli spännande att lära känna Salas näringsliv och lyssna in vad man ser som viktigast för framtiden.

Sala har ju väldigt många små företag. Hur ser du på det?

– Det är en styrka att ha en bredd av yrkesroller och utbud av varor och tjänster att erbjuda invånaren. Också att kunna göra business2business med grannen som man litar på istället för okända partners. Många mindre företag gör en kommun mindre sårbar och skapar förutsättningar för fler företag att växa fram.

Vad känner du är en styrka hos dig som du tar med dig hit till näringslivet i Sala

– Handlingskraft, strategiskt tänk och viljan att samarbeta och utveckla processer.

Om du får drömma lite, vilken skulle då kunna vara den bästa nyheten för Sala som du får presentera under 2021?

– Ett konkret case med en ny etablering är nog det självklara svaret för en näringslivschef. Men också att vi tillsamman med det lokala näringslivet påbörjat en plan för Salas tillväxt.

Sala kommuns nya näringslivschef, Cissi Lööv.
Sala kommuns nya näringslivschef, Cissi Lööv, kommer närmats från motsvarande tjänst hos Enköpings kommun. Foto: Per Groth.

Personlig faktaruta

Namn: Cecilia Lööv. Föredrar att kallas ”Cissi”.

Aktuell: Ny näringslivschef i Sala kommun.

Bor: Utanför Grillby, på landet, väldigt nära Mälaren.

Familj: Gift med Nicke sedan 25 år, två vuxna pojkar 25 och 30 år. Schäferhunden Hachi.

Fritidsintressen: Hälsa träning, kost och mental utveckling. Stort intresse för hur människor fungerar.

Beskriv dig själv i några få ord: Lättengagerad, handlingskraftig, omsorgsfull om relationer.

Blir glad av: När samarbeten och relationer funkar, att få ta ut mig fysiskt.

Blir ledsen av: När jag upplever skav i relationer och samarbeten. Att vara skadad så jag inte kan ta ut mig fysiskt.

Kontakt

Cecilia Lööv, Näringslivschef
0224-74 76 04 cecilia.loov@sala.se