Nyhet
Publicerad 2020-09-04
Uppdaterad 2020-09-09 12:25

Under vecka 37 inleds bygget av en skatepark här i Sala. Målet är att den ska stå färdig till årsskiftet.

Mitt emot Ekeby förskola, i änden av Strandvägen, anläggs den 550 kvadratmeter stora skateparken. Tanken är att det blir en helgjuten bana som kommer att ha en modulerad betongyta med gupp och hinder av olika slag. Skateparken får därmed vad som brukar kallas för streetinriktning i skateboardkretsar. Det betyder att banan har mer öppna ytor än det andra sättet att bygga på, så kallad poolinriktning, som har pooler som man åker ned i.

Föreningen Bryggeriet, som är Malmös skateboardförening, har fått i uppdrag av Sala kommun att bygga skateparken. Det är också de som har ritat den här nya anläggningen. Föreningen Bryggeriet har byggt flera andra skateparker, bland annat i Ljungsbro, Ljungby och i Kroksbäck (ett område i Malmö).

Sala Rippers ska sköta anläggningen

Skateföreningen Sala Rippers kommer att sköta anläggningen, med stöd av Sala kommuns kultur- och fritidskontor. Förutom själva skateparken så installeras även ny belysning och bänkar vid anläggningen.

– Vi kommer också att plantera träd och buskar mot den gång- och cykelväg som passerar vid skateparken. En del av de planteringarna och arbetet med kringytor kanske bli klart först till våren. Men själva skateparken ska kunna tas i bruk vid årsskiftet, säger Satu Bergsten som är planeringsingenjör vid kommunens gata- och parkenhet.

Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman berättar att ett insektshotell också ska placeras ut här.

– Så de träd och buskar som planteras kommer att vara anpassad för pollinering. Tanken är att de ska ha en lång blomningssäsong, vilket är bra för insekterna, säger hon.

Länsstyrelsen har gett 65.000 kronor i bidrag ur sina medel för lokala naturvårdsprojekt just till projektet med insektshotell och växter som är anpassade till det.

Bild på hur den nya skateparken i Sala kommer att se ut.
Så här kommer den nya skateparken i Sala att se ut.

 

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se