StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningHur vill du att Sala kommun ska vara att bo och verka i?
Nyhet
Publicerad 2020-08-18
Uppdaterad 2020-08-31 16:16

Hur vill du att Sala som kommun ska vara att leva, verka och bo i? Du kan tycka till genom att svara på en enkät om hur du som invånare ser på kommunen idag och vad som kan förändras och utvecklas för att göra den bättre.

Svaren från enkäten kommer att användas som ett underlag till framtagandet av en ny vision för Sala kommun. Den övergripande frågeställningen är vad som ska känneteckna Sala kommun och vilka värden kommunen ska förknippas med. Du svarar på enkäten via den här länken:

Enkät om ny vision för Sala kommun

Enkäten tar ungefär 5 minuter att besvara. Sista dag att lämna dina svar är den 3 september.

Om du vill ha hjälp att fylla i enkäten kan personal på stadsbiblioteket och i receptionen i kommunhuset bistå med det.

Kontakt

Inger Lindström, Ekonomichef
0224-74 72 03 inger.lindstrom@sala.se

Relaterade tjänster