StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningInformation om fiberutbyggnaden i Sala kommun
Nyhet
Publicerad 2020-07-07
Uppdaterad 2020-07-30 08:48

Digitaliseringen av Sala kommun fortsätter. Här är uppdaterad information - om IP Only´s arbete med fiberutbyggnaden i kommunen.

Sala kommun har ett ramavtal med IP Only Networks AB om att erbjuda fiberanslutning för bredbandstjänster till alla permanentboende och näringsidkare i Sala kommun.

IP Only arbetar med fiberutbyggnaden i Sala kommun och ger löpande information om hur utbyggnaden fortskrider, på IP Only´s webbplats.

Information från IP Only om fiberutbyggnaden i Sala kommun

Digitaliseringen av Sala kommun är igång. I kommunen har vi 13 projekt och fram till dagens datum har vi anslutit över 800 hushåll till vårt fibernät. Nedan kan du se vad som händer i de olika projekten

Sala mitt etapp 1

Fiberutbyggnaden är i slutfas och vi arbetar med att ansluta de sista hushållen.

Sala mitt Etapp 2

Vi har en entreprenör på plats och det blir företaget Österlens Markteknik AB som kommer genomföra fiberutbyggnaden i området. Nu arbetar vi med de sista förberedelserna inför byggstart, vilket är beräknat till juli.

Möklinta tätort

För att snabbare kunna komma igång med fiberutbyggnaden i Möklinta tätort har vi valt att slå ihop den med projektet ”Möklinta etapp 2”. Där arbetar vi nu med den sista projekteringen och om allt går enligt plan beräknar vi att kunna påbörja byggnationen i år.

Möklinta Etapp 1

Projekteringen är färdig, och nu är våra markavtalsberedare på plats för att samla in de sista markavtalen. Vi beräknar att påbörja byggnationen i September/Oktober.

Möklinta Etapp 2

Projekteringen och insamlingen av markavtal och tillstånd fortlöper. Våra ambitioner är fortfarande att kunna påbörja byggnationen under fjärde kvartalet i år. Då vi bygger söderifrån så måste vi ha signalen med oss genom etapp 1.

Möklinta Etapp 3

Projekteringen och insamlingen av markavtal och tillstånd fortlöper. Vi beräknar att påbörja upphandlingen av det företag som ska genomföra byggnationen nästa år. Även byggstarten är beräknad till 2021.

Sala Sydväst Etapp 1

Vi är redan nu igång med samförläggning i området tillsammans med Skanova. Detta innebär att Skanova lägger ner fiberrör åt oss i samband med deras utbyggnad av sitt fibernät. Under sommaren kommer vi även att påbörja utbyggnaden av områdesnätet, vilket bland annat innebär grävning och installation av fiberutrustning hos de som beställt fiber.

Sala Sydväst Etapp 2

I detta delområde är intresset dessvärre fortfarande för lågt för att vi ska kunna genomföra en byggnation i dagsläget. Därför fortsätter vi att se över olika lösningar och säljaktiviteter för att kunna höja beställningsgraden för att på sikt kunna göra fiberutbyggnaden möjlig.

Varmsätra (alla etapper)

Projekteringen och insamlingen av markavtal och tillstånd fortlöper. Vi har fått godkänt på vår bidragsansökan till jordbruksverket vilket innebär att vi kommer att börja upphandlingsprocessen för att komma igång med byggnation i år.

Saladamm

I detta område är intresset dessvärre fortfarande för lågt för att ska kunna genomföra en byggnation i dagsläget. Därför fortsätter vi att se över olika lösningar och säljaktiviteter för att kunna höja beställningsgraden. Nästa steg är en ny försäljningskampanj.

Svartådalen (båda etapper)

I detta område är intresset dessvärre fortfarande för lågt för att ska kunna genomföra en byggnation i dagsläget. Därför fortsätter vi att se över olika lösningar och säljaktiviteter för att kunna höja beställningsgraden för att på sikt kunna göra fiberutbyggnaden möjlig.

Karta med områden

 • Sala mitt etapp 1 (A)
 • Sala mitt etapp 2 (A)
 • Möklinta etapp 1 (B)
 • Möklinta etapp 2 (C)
 • Möklinta tätort (C)
 • Möklinta etapp 3 (D)
 • Varmsätra etapp 1 (E)
 • Varmsätra etapp 2 (F)
 • Varmsätra etapp 3 (G)
 • Sala Sydväst (H)
 • Sala Saladamm (I)
 • Svartådalen etapp 1 (J)
 • Svartådalen etapp 2 (K)
 • Sala Ransta (L)

Läs mer

Följ arbetet med fiberutbyggnaden i Sala kommun på IP-only´s webbplats.

IP-Only´s preliminära byggplan för Sala kommun