Servicemeddelande
Publicerad 2020-06-10
Uppdaterad 2020-06-10 10:45

På grund av ett tekniskt fel har ett antal betalda fakturor inte lästs in, vilket lett till att det har skickats ut en felaktig betalningspåminnelse, även till de som betalat.

Det gäller inbetalningar gjorda under första dagarna i juni.

Vet du om att fakturan är betald så kan du bortse från betalningspåminnelsen.

Vill du kontrollera att fakturan är betald så sker det bäst via kontakt med din bank. Har betalningen gått iväg så kan du bortse från påminnelsen.

Kommunens systemleverantör är kontaktad och vi arbetar med att betalningarna inom kort ska vara registrerade.

Kontakt

Ekonomikontoret
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier