Nyhet
Publicerad 2020-06-09
Uppdaterad 2020-06-09 13:18

Jenny Käll har utsetts till årets residenskonstnär i Sala. Konstresidenset är förlagt till Tärna bygdegård under augusti och september och är det tredje året som ett residens arrangeras i anslutning till Ett kulturliv för alla – Konst.

Vistelsen kommer att mynna ut i en presentation av den konstnärliga processen som kommer visas under en utställning.

Jenny Käll (f. 1988 i Kungsör) bor och arbetar i Örebro. Hon har studerat på Konstfack och Umeå konsthögskola och verkat både i Sverige och internationellt. Se mer information om Jenny på  https://jennykall.com.

Juryns motivering

Jenny Källs starka processdrivna konstnärskap väcker nyfikenhet och en önskan att följa med på den resa hon bjuder in till. Hennes intresse för relationen mellan människan och dess omgivning har utrymme att växa och utvecklas i den inramning som Tärna bygdegård ger.

Jennys genuina intresse för kommunikation som fungerar som begynnelsepunkt i hennes konstnärligt utforskande arbete kan få näring i denna miljö, men kan även bidra med energi och inspiration i bygden. Hennes val av material och uttryck bjuder in betraktaren och öppnar upp för möten och samtal. Det känsliga vis som Jenny behandlar både material och sammanhang på väcker vördnad och hennes hänsynsfulla hantering avspeglas i de ofta abstrakta skulpturer hon skapar. Ett föremål kan förmedla en berättelse genom all den historia det innehåller, alla associationer som det väcker och olika interaktioner som det initierar.

Vad sker i mötet mellan denna konstnär och en historiestinn bygd som Tärna?

Projektet är ett samarbete mellan Aguélimuseet, Konstfrämjandet Västmanland, Sala kommun och Region Västmanland med stöd från Kulturrådet.

Relaterade kategorier