Nyhet
Publicerad 2020-05-06
Uppdaterad 2020-05-06 11:40

Nu finns ett nytt krisstödsnummer dit du kan ringa om du känner dig ensam eller orolig och vill prata med någon.

Telefonlinjen har nummer 010-160 61 10 och är öppen vardagar 8.00-17.00 för dig i Västmanlands län. Numret bemannas av Svenska kyrkans präster, diakoner och diakoniassistenter som är vana vid att möta människor som upplever oro och utsatthet. Tjänsten är öppen för alla oavsett tro eller livsåskådning.

Samtalsstödstelefonen är ett resultat av pågående krissamverkan där Länsstyrelsen i Västmanland, Region Västmanland, Svenska kyrkan Västerås stift och länets kommuner ingår. Journumret kommer i första skedet att vara öppet under maj och juni för att sedan utvärderas.

Krisstödsnummer: 010-160 61 10
Öppettider: Vardagar 8.00-17.00