StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTelefonsamtal om att spola sin fastighets ledningsnät
Nyhet
Publicerad 2021-07-21
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Flera medborgare har hört av sig angående telefonsamtal om att de ska spola sin fastighets ledningsnät. Vi vill uppmärksamma om att detta inte genomförs i samarbete med Sala kommun, vi spolar eller filmar mycket sällan fastigheters privata avlopp.

Ett okänt företag har kontaktat fastighetsägare i kommunen och påstått att det är dags att spola ledningsnätet. Liknande händelser har inträffat tidigare i kommunen. Vi vill uppmärksamma om att detta inte genomförs i samarbete med Sala kommun, vi spolar eller filmar mycket sällan fastigheters privata avlopp. Det sker bara i undantagsfall och om fastighetsägaren själv har kontaktat oss och påtalat problem så att vi måste utreda var problemet ligger.


Enskilda fastighetsägare är inte tvingade att beställa den här typen av tjänst. Vid problem med avloppet rekommenderar vi istället att kontakta Samhällstekniska enheten som kan bedöma om felet är inom fastigheten eller i de allmänna ledningarna.

Kontakt

Enheten projekt och utveckling
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se