StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå här är tillgången på grundvatten i Sala
Nyhet
Publicerad 2020-04-24
Uppdaterad 2024-05-29 13:15

Grundvattentillgången i Sala kommun är så pass god att inget tyder på att vi tvingas till bevattningsförbud även denna sommar. Och vi har ingen brist på de kemikalier som behövs för dricksvattenförsörjningen.

Åsa Kling, chef för samhällstekniska enheten vid Samhällsbyggnadskontoret, berättar att det har kommit frågor från allmänheten om man får fylla sin pool, om det är risk för bevattningsförbud i sommar och om det även finns risk för dricksvattenransonering på grund av att det är brist på kemikalier som behöver tillsättas vattnet.

– Grundvattentillgången i Sala Kommuns vattentäkter har sedan den regniga hösten 2019 återhämtat sig en del från de tidigare rekordlåga nivåerna. Vi ser därför ingen anledning att rekommendera förbud eller restriktioner om hur dricksvattnet ska användas, då flera av våra täkter även har fortsatt stigande nivåer, säger Åsa Kling.

– Vi har alltså goda förutsättningar att klara en sommar utan restriktioner även fast dricksvatten också fortsättningsvis ska ses som en ändlig resurs. En extremt torr sommar eller nederbördsfattig höst kan ge nya förutsättningar, fortsätter hon.

Samtliga kommunala dricksvattenverk i Sala använder grundvatten som filtrerats naturligt genom isälvsavlagringar och uppfyller därmed kraven på vattenkvalitet utan att kemikalietillsatser behövs.

– Vi doserar mindre mängder lut för att minska korrosionen i drickvattennätet över tid. Anläggningen kan köras kortare perioder helt utan kemikalietillsatser, förklarar Åsa Kling.