Nyhet
Publicerad 2020-03-30
Uppdaterad 2020-03-30 11:28

Nu får både föreningarna och invånarna vara med och tycka till när planeringen för ett nytt badhus i Sala påbörjas.

Konsultföretaget Wahlros har fått i uppdrag av Sala kommun att genomföra en utredning om att bygga ett nytt badhus framöver. Tanken har varit att genomföra dialoger med invånarna, badhuspersonalen och berörda föreningar i form av fysiska möten.

- Men situationen med coronaviruset gör att vi inte kan ha fysiska möten nu. I stället så kommer vi att börja med att skapa en digital plattform för invånardialog som snart läggs upp på Sala.se, berättar Mahir Silajdzic, konsult på företaget Wahlros som också är projektledare för det nya badhuset.

I dialogen, som även kommer att kunna besvaras i pappersform om man inte vill göra det elektroniskt, så får invånarna möjlighet att tycka till om vad det nya badhuset bör innehålla.

- Det är viktigt att alla i Sala får möjlighet att vara med och påverka utformningen av badhuset. Därför är också vår slogan att ”tillsammans bygger vi Salas nya badhus”, förklarar Mahir Silajdzic.

- Målet med dialogen och vår utredning är att snäva in ett stort antal möjliga alternativ för ett nytt badhus till de mest optimala sett ur ett socialt, tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Det ska bli ett modernt badhus med något för alla, säger han.

Kontakt

Wahlros Byggprojektledning, Mahir Silajdzic, Projektledare
070-779 90 28 mahir.silajdzic@wahlros.se