Nyhet
Publicerad 2020-03-16
Uppdaterad 2020-03-16 14:33

Stanna hemma från jobb, skola eller förskola om du är sjuk. Här hittar du några allmänna råd för att du och andra kan undvika smittspridning.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Det görs genom att:

 • du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Symtom på covid-19

Vanliga symtom är:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär 
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.

Så undviker du smitta

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är: 

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. 
 • Undvik kontakt med sjuka människor. 
 • Är du själv sjuk - stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. 

 

Myndigheternas samlade och bekräftade information

Vid frågor, gå till www.krisinformation.se, där finns myndigheternas samlade och bekräftade information.

www.krisinformation.se