StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå kan Salas tillgång på grundvatten säkras
Nyhet
Publicerad 2020-02-19
Uppdaterad 2024-05-29 13:15

Utökade vattenskyddsområden, nya förbindelseledningar för dricksvattnet mellan olika orter och på sikt möjligen en sammanbyggd dricksvattenförsörjning med Västerås stad. Det föreslås i en ny utredning.

Åsa Kling, chef för samhällstekniska enheten vid Sala kommuns samhällsbyggnadskontor, har hållit i utredningen ”Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun” som nu har antagits av kommunstyrelsens ledningsutskott.

– Fram tills för några år sedan var det generella synsättet att det fanns en obegränsad mängd grundvatten i de stora åsar som vi i Sala tar vattnet ifrån, säger Åsa Kling.

– Men de senaste åren har grundvattennivåerna i flera av Sala kommuns vattentäkter haft en sjunkande trend och under våren 2019 nåddes nya rekordlåga nivåer, fortsätter hon.

Totalt finns sex stycken vattenverk i kommunen, varav det största ligger vid vattentäkten Knipkällan.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har beräknat att grundvattenbildningen under det närmaste seklet beräknas bli 5-15 procent mindre, på grund av klimatförändringarna. Samtidigt har ingen av Sala kommuns vattentäkter i dag ett fullgott skydd mot risker för miljöpåverkan från till exempel vägtrafik, järnväg, bekämpningsmedel, släckvatten och miljöfarlig verksamhet. Därför föreslår utredningen ”Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun” nya och i vissa fall förstärkta vattenskyddsområden.

Föreslagna åtgärder

Det här är alla de förslag på åtgärder som utredningen lämnar och som nu har antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Åtgärder på kort sikt 1-3 år:

 • Utökat vattenskyddsområde för Härsved.
 • Utökat vattenskyddsområde för Knipkällan, Viggbo, Nötmarken och Hedåker.
 • Bygge av en förbindelseledning mellan Kumla och Sala.
 • Fortsatt utredning av möjligheten att sänka grundvattennivåerna i Knipkällan, Viggbo och Nötmarken.
 • Utreda möjligheten till infiltration av ytvatten från Hörendesjön.
 • Att tillsammans med Mälarenergi slutföra en systemstudie för ett nytt vattenverk utanför Ransta, med infiltration av Dalälvsvatten, i Badelundaåsen.

Åtgärder på lång sikt 3-10 år:

 • Bygga en förbindelseledning mellan Hedåker och Nötmarken.
 • Skapa nya vattenskyddsområden för Sätrabrunn, Möklinta och Broddbo.
 • Att vid behov utföra en infiltrationsanläggning i Knipkällan med vatten från Hörendesjön, eller att bygga ihop vattenförsörjningen med Västerås stad via ett nytt vattenverk söder om Ransta.

Akuta åtgärder vid behov:

 • Fastställa en nödvattenplan för Sala kommun under 2020.
 • Förbereda för möjligheten att köra vatten via lastbil vid akuta problem med vattenkvaliteten.