StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningDags för etableringar i attraktiva Evelund
Nyhet
Publicerad 2019-12-12
Uppdaterad 2019-12-18 06:51

Arbetet med att utveckla en av regionens mest attraktiva knutpunkter, Evelundsområdet, har tagit fart.

Nu kan företagare som vill etablera sig här ta kontakt med näringslivskontoret på Sala kommun.

Evelundsrondellen i Sala är en viktig knutpunkt på riksväg 56/70 för trafik till och från Västerås, Dalarna, Uppsala och Gävle via Sala tätort. I Evelund, omkring rondellen, finns drygt 30 hektar mark som kan bebyggas.

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för det som är tänkt att byggas i området. Ett nytt logistikområde här skapar både nya arbetstillfällen och en bra plats för etablering av verksamheter som kräver ett gott trafikläge.

Sala ska växa och utvecklas och behöver då flytta vissa verksamheter ut från tätorten för att kunna skapa fler bostadsområden. De typer av verksamheter som är tilltänkta att flytta till Evelund kommer dessutom att få ett bra exponeringsläge mot biltrafikanter.

Utöver företagslokaler kan här även en vägkrog och en drivmedelsanläggning byggas, i anslutning till den befintliga rastplatsen.

Området relaterar till Sala tätorts bebyggelse, omkringliggande lador och gårdar. Gröna ytor ska avsättas för skydd, estetik och god dagvattenhantering.

Tanken är att Evelundsområdet ska vara en välkomnande entré till staden, som kommunicerar Salas identitet och stadens unika attraktion, Sala silvergruva.

Arbetet med att skapa området har nu påbörjats, ett arbete som ska vara klart 2023. Företag som vill etablera sig i området kan nu ta kontakt med näringslivskontoret vid Sala kommun och anmäla sitt intresse.

I det bifogade gestaltningsprogrammet finns mer information samt kartor och skisser som visar hur Evelundsområdet kan komma att se ut.

Mer om den här satsningen berättar gärna Ulla Eklöf, som är företagslots på näringslivskontoret.

Skylt i Evelund