Nyhet
Publicerad 2019-11-29
Uppdaterad 2019-11-29 11:49

Vid ett dialogmöte med invånarna i Ransta den 21 november så presenterades de detaljplaner som finns för orten.

Ett hundratal Ranstabor kom till mötet i Ranstahallen, där personal från kommunens plan- och utvecklingsenhet samt kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo och dess vice ordförande Erik Hamrin medverkade.

Avsikten med mötet var att både lyssna på Ranstabornas tankar om Ranstas utveckling i framtiden och att presentera arbetet med den nya översiktsplanen för hela kommunen, samt förslagen på två detaljplaner för Ransta.

Det ena detaljplaneförslaget berör Ransta centrum norr om Tempo och omfattar 18,2 hektar åker- och skogsmark som är tänkt att bebyggas med bostäder och lokaler för icke störande verksamheter.

Den andra detaljplanen gäller kvarteret Bältarhagen där det är aktuellt med småhusbebyggelse.

Du hittar planförslagen i presentationen från dialogmötet.