Nyhet
Publicerad 2019-11-14
Uppdaterad 2019-11-14 16:08

Tack vare en fond som har som syfte att gynna miljön i gamla Sala stad så får nu ortens centrum en helt ny vinterbelysning.

Tanken är att den nya vinterbelysningen ska vara färdigmonterad och kunna tändas samtidigt kommande skyltsöndag.

Över Rådmansgatan och Drottninggatan hängs oregelbundet sammansatta ljusslingor med ljusbollar i, så att de ser ut som nystan.

Lyktstolparna i vart och ett av de fyra hörnen på Stora torget kommer att få ljusanordningar i form av så kallade stolpbollar. Det kommer att sättas upp tre ljusbollar på varje stolpe.

Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond delar ut 600.000 kronor för att finansiera den nya vinterbelysningen. Sala kommuns näringslivsutvecklare Carina Eriksson och stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman har arbetat med att ansöka om pengar av fonden till detta. Maria Bergström på Handlingskraft Sala och kommunens planeringsingenjör på Gata- och parkenheten, Satu Bergsten, är andra viktiga kuggar i det praktiska arbetet kring detta.

Företaget Västerfärnebo El kommer att ansvara för arbetet med att montera den nya vinterbelysningen.

Just ”vinterbelysning” kallas den för att den är tänkt att sitta uppe under en längre period än vad som har varit fallet för den gamla ”julbelysningen”.

Drottninggatan kommer att behöva stängas av under två kvällar för att Västerfärnebo El ska kunna byta och laga trasiga vajrar, laga eldosor och montera belysningen. Avstängningen sker mellan klockan 18 och 23 både på tisdag den 19 november och på onsdag den 20 november.

På övriga berörda gator sker arbetet under ordinarie arbetstid på vardagar och där behöver ingen avstängning göras. Vi vädjar dock om att man respekterar avstängningen runt den skylift som används för monteringen av vinterbelysningen.

Så här kommer den nya vinterbelysningen att se ut över Rådmansgatan. ILLUSTRATION: CAN BELYSNING AB
Så här kommer den nya vinterbelysningen att se ut över Rådmansgatan. ILLUSTRATION: CAN BELYSNING AB

Fakta om fonden:

Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond ska ha till ändamål att förbättra miljön i den del av Sala kommun som förr utgjorde gamla Sala stad.

Fonden ska förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken.

Minst tio procent av fondens årliga avkastning ska läggas till kapitalet, medan den återstående delen ska överlämnas till kommunfullmäktige i Sala kommun för att användas till angivet ändamål.

Kontakt

Åsa Stanaway, Näringslivsutvecklare
0224-74 76 05 asa.stanaway@sala.se

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier