Nyhet
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2019-11-08 09:32

Under två veckor mäts matsvinnet dagligen i alla Sala kommuns kök på skolor, förskolor och äldreboenden.

Med start på måndag den 11 november börjar mätningarna, som omfattar kommunens alla 27 kök. Men redan nu har man ”tjuvstartat” lite med att placera ut så kallade bordsryttare i matsalarna med information till matgästerna om vilken klimatpåverkan maten har och om hur man kan minska svinnet.

Sedan 2014 har Sala kommuns måltidsenhet mätt svinnet av mat i sina tillagningskök regelbundet. Mätningar görs under tvåveckorsperioder både på våren och på hösten.

- På äldreboendena väger vi de råvaror som tillagas, allt som serveras och hur mycket som sedan kastas efter måltiderna, berättar Susanne Pettersson, som är måltidschef vid kommunens måltidsenhet.

- I skolköken kommer vi vid detta mättillfälle att väga de sallader och grönsaker som serveras samt den mängd som sedan kastas. Vi väger också den mat som kastas från tallrikarna efter måltiderna.

- I förskolorna mäter vi den mängd mat och grönsaker som serveras och det som sedan kastas i karotterna, förklarar Susanne Pettersson.

Tack vare den här ständigt pågående satsningen så har matsvinnet stadigt kunnat minskas i Sala kommuns kök och restauranger genom bättre planering i samband med tillagning och servering.

Även en rad andra satsningar görs av måltidsenheten för att minska matsvinnet. En av dem är ”Guldtallriken” som är ett vandringspris som varje år delas ut till den skola där eleverna har slängt minst mat.

Just nu är eleverna på Lilla Valla innehavare av ”Guldtallriken”. Tidigare har eleverna i skolorna i Kila och Möklinta lyckats erövra detta eftertraktade vandringspris.

Under två veckor mäts matsvinnet i Sala kommuns 27 stycken kök.
Under två veckor mäts matsvinnet i Sala kommuns 27 stycken kök.

 

Kontakt

Susanne Pettersson, Måltidschef
0224-74 74 41 maltidsenheten@sala.se