StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala bäst i klassen i fossilfri körning
Nyhet
Publicerad 2019-05-10
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sala kommun är bäst på att använda förnybara drivmedel av den region och de 17 kommuner som deltar i projektet Fossilfritt 2030.

Sala kommuns miljöstrateg Linn Hemlin.
Sala kommuns miljöstrateg Linn Hemlin.

Sala bäst i klassen i fossilfri körning

Sala kommun är bäst på att använda förnybara drivmedel, av den region och de 17 kommuner som deltar i projektet: Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige.

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Under 2017 ökade andelen förnybara drivmedel (inklusive el) i kommuner och regioner i östra Mellansverige till 35 procent, jämfört med 29 procent föregående år.

Det nationella genomsnittet 2017 var 21 procent. Sala kommun hade 60 procent förnybara drivmedel i sin fordonsflotta 2017 vilket är bäst av alla projektdeltagare, visar den undersökning som projektorganisationen har låtit genomföra.

Det är för Sala dessutom en kraftig ökning från de 39 procent förnybara drivmedel som kommunen använde föregående år 2016.

 – Lite över 40 procent av våra fordon har biogas som ett drivmedel. De fordonen används främst av hemtjänstpersonalen. Och de är fantastiskt duktiga på att åka till vår enda biogasmack, istället för att göra det som ibland säkert vore enklare, nämligen att tanka icke fossilfritt på någon närmare mack, förklarar Linn Hemlin som är miljöstrateg vid Sala kommun.

I Sala har kommunen ungefär lika många dieseldrivna fordon som biogasdrivna.

 – Men trots att dieselfordonen utgör ungefär 40 procent av bilflottan så utgörs bara knappt 20 procent av vår drivmedelsanvändning av fossildiesel. Det beror på att dieselbilarna allt oftare tankas med HVO, berättar Linn Hemlin.

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel som kan blandas i diesel och även kan ersätta diesel i dieselmotorer.

 – En utmaning för oss här är att inte alla biltillverkare ännu så länge godkänner att deras dieselbilar tankas med HVO. Och det här är något som kommunens fordonsansvarige Kent Karlsson arbetar hårt för att komma till rätta med.

Så det finns mycket kvar att göra. Sala kommun har antagit Transportutmaningen för att alla kommunens egna fordon ska drivas helt och hållet av fossilfria drivmedel senast år 2024.

 – Trots att vi är en inte så stor kommun i invånarantal, men samtidigt till ytan Västmanlands största kommun, så har vi redan en bra infrastruktur för fossilfria bränslen med god tillgång på både biogas och HVO.

Linn Hemlin tror att skogstillgångarna runtom i Sala kan ge en hel del råvara till förnybara drivmedel i framtiden. Hon tror också att man i Sala kan producera mycket egen biogas i framtiden, inte minst eftersom den stora lantbrukssektorn i kommunen har råvaror som biogasen kan produceras av.

 – Nu har vi en tankstation för biogas inne i Sala tätort. Att få en sådan tankstation även ute på landsbygden skulle kännas rätt, säger hon.

Hemtjänstpersonalen i Sala kommun är alltså extra duktiga på att tanka kommunens bilar med fossilfria drivmedel.

 – Naturligtvis känns det ju bra att kommunen väljer att använda sig av fossilfria bilar. Att just hemtjänsten fått en stor del av dessa bilar känns bra eftersom bilarna används i stort sett hela dagarna, berättar Elin Landén som jobbar i hemtjänsten. 

 – Jag själv är miljöintresserad och tänker mycket på vad jag själv kan göra för att förbättra miljön och då känns det extra bra att jag kan köra fossilfritt i arbetet, förklarar hon. 

 – Jag önskar naturligtvis att det med tiden blir helt fossilfritt i trafiken men att det då också ska vara miljövänligt hela vägen. Det talas ju mycket om att de eldrivna bilarnas batterier inte är vidare miljövänliga att tillverka och att de heller inte alltid håller länge och därför måste bytas ut, säger Elin Landén. 

Mer information

Sala kommuns miljöstrateg berättar gärna mer om arbetet med att göra transporterna fossilfria.: 
Linn Hemlin, 0224-74 74 14, linn.hemlin@sala.se

Fakta

Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige syftar till att rusta och stötta deltagande kommuner och regioner i omställningen till fossilfria och effektiva transporter.

Satsningen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, av Region Västmanland, Region Uppsala, länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala samt av Stockholms stad, Biogas Öst med BioDriv Öst och 17 kommuner i östra Mellansverige.

Här i Västmanland deltar kommunerna Sala, Västerås, Arboga, Hallstahammar, Fagersta, Kungsör och Norberg i projektet.

Övriga deltagare är Region Uppsala samt kommunerna Heby, Enköping, Uppsala, Tierp, Eskilstuna, Katrineholm, Flen, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

Fotnot

I undersökningen av den fossildrivna körningen i östra Mellansveriges kommuner och regioner för 2017 redovisas inte det användande av egen bil i tjänsten som sker i Sala kommun. Just den körningen med privatägda bilar innebär troligen att antalet körda mil på fossilfria bränslen minskar.

När motsvarande siffror för 2018 publiceras så kommer dock även användandet av egen bil i tjänsten i Sala kommun att redovisas.