StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTvätta rätt på Stora biltvättarhelgen!
Nyhet
Publicerad 2019-04-25
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Genom att alltid tvätta din bil på en biltvätt - aldrig på gatan eller garageuppfarten - kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten.

 

Stora biltvättarhelgen startade 2014 av branschorganisationen Svenskt Vatten för att inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år.

Hela 20 miljoner av dessa biltvättar sker direkt på gatan. Det innebär att en stor mängd svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga både för människor och för miljön.

Självklart är det viktigt att du tvättar rätt alla dagar året runt - allra helst i en modern biltvätt som är miljömärkt.

Tvätta inte bilen på gatan!

Smutsen på din bil innehåller en mängd miljöfarliga ämnen såsom avgaspartiklar innehållandes tungmetaller, rester från bildäck och partiklar från sönderrostade karosser som yr upp från vägarna.

När du tvättar bilen direkt på garageuppfarten eller gatan rinner förorenat vatten rakt ut i dagvattenbrunnen. Kemikalier och föroreningar följer med vattnet. 

Välj rätt plats!

  1. Välj i första hand en Svanen-märkt tvätthall. Där ställs inte bara miljökrav på de bilvårdsmedel som används, utan även på vattenåtgång och rening från själva anläggningen.
  2. Välj i andra hand en vanlig tvätthall som har installerat oljeavskiljare i avloppet.

Mer information

Sala kommuns miljöstrateg, Linn Hemlin, 0224-74 74 14, ​linn.hemlin@sala.se

Relaterade kategorier