Servicemeddelande
Publicerad 2019-04-10
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Nu påbörjas upprustningen av Svanens lekplats på Ängshagen i Sala tätort.

Svanens lekplats på Ängshagen rustas upp
Lekplatsen Svanen på Ängshagen i Sala tätort rustas nu upp.

Lekplatsen har hägnats in och kommer att vara avspärrad så länge som arbetena pågår.

 – Svanens lekplats byggdes så sent som 2011. Men fallskyddssanden uppfyller inte dagens säkerhetskrav, så därför byts den nu, berättar Satu Bergsten som är planeringsingenjör vid Sala kommuns Gata- och parkenhet.

Samtidigt så görs lekplatsen tillgänglig för alla genom att samtliga gångar breddas. All utrustning kommer också att kunna nås via grusgångarna.

Det skapas två nya platser med röda fina bänkbord att fika vid. Även dessa bord ställs på en grusad yta för att kunna vara tillgängliga.

Två gungdjur på lekplatsen flyttas. Det sätts sarger runt alla kanter och de befintliga bänkarna rustas upp.

Planen är att upprustningen ska vara klar i slutet av maj.