Servicemeddelande
Publicerad 2019-04-05
Uppdaterad 2019-04-05 06:50

Begränsad framkomlighet på del av Vasagatan.

Under vecka 14 har framkomligheten på Vasagatan varit begränsad på grund av trädbeskärning. Detta arbete kommer att fortsätta in på vecka 15 och beräknas vara färdigt senast onsdag 10 April. 

Kontakt

Sebastian Hedman, Trafikingenjör
0224-747566 sebastian.hedman@sala.se