Nyhet
Publicerad 2019-03-27
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Under två veckor så mäts nu matsvinnet dagligen i 24 av Sala kommuns tillagningskök på skolor, förskolor och äldreboenden.

Sedan 2014 har Sala kommuns måltidsenhet mätt svinnet av mat i sina tillagningskök regelbundet. Mätningar görs under tvåveckorsperioder både på våren och på hösten.

Vi väger de råvaror som tillagas, allt som serveras och hur mycket som sedan kastas från tallrikarna efter måltiderna, berättar Madeleine Boström, som är biträdande måltidschef vid kommunens måltidsenhet.

Även sådana råvaror som blir för gamla för att kunna användas, vägs.

Tack vare den här ständigt pågående satsningen så har matsvinnet stadigt kunnat minskas i Sala kommuns kök och restauranger genom bättre planering i samband med tillagning och servering.

Även en rad andra satsningar görs av måltidsenheten för att minska matsvinnet. En av dem är ”Guldtallriken” som är ett vandringspris som varje år delas ut till den skola där eleverna har slängt minst mat.

Just nu är eleverna på Lilla Valla innehavare av ”Guldtallriken”. Tidigare har eleverna i skolorna i Kila och Möklinta lyckats erövra detta eftertraktade vandringspris.

Kontakt

Mer information om satsningarna för att minska matsvinnet kan du få av:

Måltidschef Susanne Pettersson, 0224-74 74 41, susanne.pettersson@sala.se

Biträdande måltidschef Madeleine Boström, 0224-74 74 52, madeleine.bostrom@sala.se