Nyhet
Publicerad 2019-03-15
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Kom och se utställningen om Vafab:s förslag på ny regional avfallsplan på Medborgarkontoret i Sala! Och Vafab Miljö vill gärna få dina åsikter!

Vafab miljö: Avfallsplan

I avfallsplanen föreslås mål för hur vi tillsammans kan bidra till att minska våra avfallsmängder, göra det enklare att sortera ut förpackningar från det brännbara avfallet och öka återanvändandet av saker. Där finns också förslag på att minska mängden engångsartiklar när du köper hämtmat och på att sopsanden ska återanvändas.

Tyck till! (Let's talk rubbish)

Hjälp oss att tillsammans ta fram bra mål och åtgärder för den nya avfallsplanen! Läs om de olika målområdena och tyck till via formulär på Vafabs hemsida!

Tack för dina synpunkter!

Utställning

Utställning på Medborgarkontoret i Sala 4 mars–7 april

I Sala kommun ställs planen och föreskrifterna ut från 4 mars till 7 april. Du har möjlighet att besöka den fysiska utställningen på Medborgarkontoret i kommunhusets reception Stora torget 1, 733 30 Sala (vardagar kl. 8–17) eller besöka och läsa underlaget på VafabMiljös hemsida.

Informationsmöte 4 april

Den 4 april är du även välkommen på ett informationsmöte för att få mer information, ställa frågor och ge synpunkter på avfallsplanen.

Plats: Kulturkvarteret Täljstenens lokal Ställverket på Vasagatan 17.

Tid: Mötet äger rum mellan 18.30 och 20.

Varmt välkommen!

Fakta om avfallsplan och föreskrifter

Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen sätter målen för hur avfallet ska hanteras för nå ett hållbart samhälle och föreskrifterna är ett medel för att nå dessa mål. Föreskrifterna tydliggör även vem som är ansvarig för vad; kommunen, den enskilde eller VafabMilö.

Samtliga kommuner i Västmanland samt Heby och Enköping har gemensamt bildat ett kommunalförbund, VafabMiljö. VafabMiljö ansvarar därför för den strategiska planeringen av avfallshantering i dessa kommuner

Ett förslag till renhållningsordning har tagits fram och ställs ut i minst fyra veckor i samtliga kommuner under perioden januari till april 2019. Datumen för utställningen varierar mellan kommunerna. Utställningen genomförs för att allmänheten ska få ett tillfälle att vara med och påverka de planer kommunen beslutar om.

Enligt tidplanen för Renhållningsordningen ska kommunfullmäktige fatta beslut om avfallsplanen under hösten 2019 så att den börjar gälla år 2020.

Dokument

Här kan du ladda ner förslaget till Avfallsplan, föreskrifter och bilagor

Relaterade tjänster