Nyhet
Publicerad 2019-02-26
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Välkommen till ett förmiddagsseminarium kring Salas dricksvattenförsörjning.

Sala kommun har redan i januari i år rekommenderat invånarna att spara på dricksvatten med anledning av de historiskt låga grundvattennivåerna i januari 2019, vilket väcker många frågor.

För att öka den lokala kunskapen kring grundvattennivåer, klimatförändringar, dricksvattenförsörjning och dess styrkor, dess potentiella sårbarhet, inbjuder kommunen härmed till

Seminarium 7 mars kl. 9–12 på Gillet 6 i Sala

Experter från nationella och regionala myndigheter kommer till oss och delar med sig av den senaste kunskapen kring klimatanpassad dricksvattenförsörjning.

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Dagordning

  • 8:45-9:15 Välkommen samt kaffe och frukostmacka.
  • 9:15-9:45 SMHI—Klimatscenarier-idag och i framtiden.
  • 9:45-10:15 SGU—Grundvattnets mekanismer och sårbarhet.
  • 10:15-10:30 Livsmedelsverket - Att värdera dricksvatten.

Bensträckare

  • 10:45-11:15 Sala kommun– Grundvattennivåer i Sala.
  • 11:15-11:40 Länsstyrelsen– Regional Vattenförsörjningsplan samt grundvattenskydd.
  • 11:40-12:00 Paneldiskussion/Frågestund.

Anmälan

Anmäl ditt deltagande senast 1 mars till linn.hemlin@sala.se

Relaterade tjänster