StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå ska utrikes födda kvinnor i Sala få jobb och utbildning
Pressmeddelande 2019-01-15, kl. 09:00
Logotyp
Publicerad 2019-01-15
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sala kommun är med i en ny satsning för att öka sysselsättningen och integrationen för utrikes födda kvinnor.

Projektet ska underlätta för dem att komma närmare arbetsmarknaden eller studier, berättar Christina Söderström-Nilsson som är kommunstrateg vid Sala kommun.

Sammanlagt är cirka 200 kvinnor i de fem deltagande kommunerna Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg med i projektet, som bland andra finansieras av Europeiska Socialfonden och som ”ägs” av länsstyrelsen i Västmanland. Projektet har fått arbetsnamnet ”Kvinna in i Sverige”.

 – Det här projektet riktar sig inte bara till nyanlända kvinnor utan även till utrikes födda kvinnor som har bott i Sverige i flera år, men som fortfarande står mycket långt ifrån arbetsmarknaden, säger Christina Söderström Nilsson.

 – Tanken är att deltagarna ska få utbildning i bland annat företagande, samhällskunskap, privatekonomi, kost och hälsa, berättar hon.

Praktikplatser kommer dessutom att tas fram till deltagarna i de fem kommunerna. Tanken är också att kvinnorna ska bygga nätverk mellan varandra som kan sträcka sig över alla deltagande kommuner, det vill säga Sala, Köping, Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg.

 – Alla kommuner kommer att skapa egna aktiviteter utformade efter sina lokala behov och efterfrågan, säger Christina Söderström-Nilsson.

Allt det här ska kunna leda till arbete eller studier.

Att man kommer i arbete eller börjar studera är förstås viktigt för varje individ. Men att vara en del av arbetsmarknaden och samhället är också viktigt för de barn och unga som kvinnorna i det här projektet är förebilder för.

”Kvinna in i Sverige” pågår från den 15 januari i år och till den 30 november 2021. Totalt satsas 48 miljoner kronor i projektet, varav Europeiska Socialfonden bidrar med 22,6 miljoner. I Sala kommun satsas 4,5 miljoner kronor på projektet.

Mer information

Christina Söderström-Nilsson, Kommunstrateg
0224-74 70 12 christina.soderstromnilsson@sala.se

Relaterade tjänster