Pressmeddelande 2018-12-11, kl. 10:00 Sala kommun
Logotyp
Publicerad 2018-12-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sala kommuns skolchef, JuneAnn Wincent, går in först som vikarierande och sedan som tillförordnad kommunchef i samband med att Jenny Nolhage lämnar tjänsten.

I går meddelades att Jenny Nolhage slutar som Salas kommunchef efter drygt fem år på den tjänsten. Under hennes semester fram till och med den sista december i år så går skolchefen JuneAnn Wincent in som vikarierande kommunchef.

Från och med den 1 januari 2019 tjänstgör JuneAnn Wincent som tillförordnad kommunchef till och med den 30 juni 2019. Under den tiden kommer en öppen rekrytering av en ny kommunchef att genomföras.

Nedanstående information om att Jenny Nolhage lämnar kommunchefsjobbet har skickats ut till Sala kommuns personal och till medierna:

Salas kommunchef i mer än fem år har varit Jenny Nolhage. Det är nu dags för henne att prova nya vägar i sin yrkeskarriär.

Det är alltid förenat med svårigheter med ett byte på den högsta chefsposten i en kommun. När vi nu går in i en ny mandatperiod kan det dock vara en lämplig tid för ett byte på kommunchefsposten.

Som kommunchef har Jenny lett många viktiga processer. En av de första var att fullfölja och implementera den omorganisation som påbörjats 2012. Genom att arbeta med ledarutveckling och stärka samarbetskulturen internt i förvaltningen men också med de kommunala bolagen har Jenny utvecklat det gemensamma ansvarstagandet för kommunens stora frågor. Jenny har även tagit aktiv del i regionbildningen och uppbyggnaden av samverkansformerna mellan region Västmanland och länets kommuner.

Utifrån erfarenheterna under skogsbränderna 2014 och 2018 samt flera andra krissituationer har Jenny lett arbetet med att stärka kommunens krishanteringsförmåga och bl a inrättat funktionen tjänsteman i beredskap.

Jenny Nolhage kommer att lämna sitt uppdrag som kommunchef i Sala kommun den 31 december 2018.

Sala kommun är tacksamma för alla de insatser som Jenny Nolhage gjort och vill önska henne lycka till.

 

Anders Wigelsbo, Kommunstyrelsens ordförande

Jenny Nolhage,  Kommunchef 

 

Avgående kommunchef Jenny Nolhage och tillträdande tf. kommunchef JuneAnn Wincent
Avgående kommunchef Jenny Nolhage och tillträdande tf. kommunchef JuneAnn Wincent

 

Mer information

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se

Relaterade tjänster