StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKungsängsgymnasiet firar demokratins 100-årsdag
Nyhet
Publicerad 2018-12-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

På Kungsängsgymnasiet firas en alldeles speciell högtidsdag på måndag 17 december. Då fyller nämligen demokratin i Sverige 100 år!

Lärarkollegorna Jonathan Wahlsten (till vänster) och Mikael Forsberg håller i det praktiska när demokratins 100-årsdag firas på Kungsängsgymnasiet.

Elevrådets ordförande på Kungsängsgymnasiet, Maja Holmér, har bjudit in både landshövding Minoo Akhtarzand och Sala kommuns toppolitiker till firandet.

 – Landshövdingen kunde tyvärr inte komma eftersom hon redan är inbokad på annat. Men Sala kommuns oppositionsråd Ulrika Spårebo (S) har tackat ja och elevrådet har även bjudit in kommunalrådet Anders Wigelsbo (C), berättar Mikael Forsberg, som är förstelärare i samhällskunskap på Kungsängsgymnasiet. Tillsammans med lärarkollegan Jonathan Wahlsten håller Mikael i det praktiska kring arrangemanget.

 – Men det blir elevrådet som hälsar välkommen, berättar han.

Den 17 december har införts som en extra flaggdag i Sverige för att fira att riksdagen på just det datumet för 100 år sedan beslutade om att införa allmän och lika rösträtt.

 – Vi kommer att hissa flaggan utanför skolan. Och här i Ljushallen har vi en samling klockan 11.30–12.00 dit elever och personal är välkomna, berättar Jonathan Wahlsten.

­ – Det blir bland annat interaktiva frågor via mobilerna och ett quiz om demokratin.

Och förstås så är även alla mediaredaktioner hjärtligt välkomna om de har tid och möjlighet att uppmärksamma den här hyllningen till demokratin.

 – Med tanke på att det händer en del i samhället som motverkar demokratin så är det extra viktigt att uppmärksamma den här dagen, säger Mikael Forsberg.

Apropå demokrati, så kommer de närvarande vid den här sammankomsten att få rösta fram ett av fyra förslag till namn på Kungsängsgymnasiets matsal, som eleverna har vaskat fram.

Kontakt

Mikael Forsberg: 070- 3353706, mikael.forsberg@skola.sala.se

Mer information

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Regeringens kommitédirektiv)
Regeringen vill uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar demokratin står inför i dag. En kommitté ska därför under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier