Servicemeddelande
Publicerad 2018-08-27
Uppdaterad 2018-08-27 12:30

Nu börjar ombyggnationen av Fläderns lekplats. Arbetet med ombyggnationen beräknas ta cirka en månad.

Fläderns lekplats ska rustas och temat är "bondgården". I början av 2018 röstade allmänheten fram ”Kossan” som sitt favoritdjur och nu är det dags för "Kossan" att påbörja sin flytt till lekplatsen i samband med ombyggnationen.

Utöver "Kossan" kommer det att bland annat finnas gungor, sandlåda, lekstuga, traktor-gungdjur, rutschkana, belysning och en lägre klätterställning ”gödselstacken” på den upprustade lekplatsen.

Resultatet från omröstning på Fläderns lekplats - 2018-03-06

Arbetet med ombyggnationen beräknas ta cirka en månad. Under tiden vi bygger om är lekplatsen en arbetsplats, och då får man inte vara inom det inhägnade området.

Vi ber om visad hänsyn under den period vi arbetar på platserna samt överseende på kvällar och helger att inte platserna kan användas som normalt. Medan arbetet pågår är det en arbetsplats som inte får beträdas. Vi hänvisar till kommunens andra lekplatser under tiden.

Illustration över Fläders lekplats - upprustning 2018

Lekplatser i Sala

Upptäck gärna de andra leplatserna i Sala under ombyggnationstiden. 

Karta över lekplatser i Sala.

Kontakt:

Enheten gata/park, 0224-74 70 00