Nyhet
Publicerad 2018-08-17
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Framkomligheten på gator och alla större cykel- och gångvägar för trafikanter är nu säkrad. Städning och avslutande röjningsarbeten beräknas pågå ett antal dagar till.

Bakgrund: Under fredag eftermiddag drog en kortvarig men häftig stormby med regn och hagel genom centrala Sala och förorsakade bland annat träd- och grenfällningar samt tillfälliga översvämningar med påverkan på framkomligheten för trafik på såväl gator och vägar som gång- och cykelstråk.

Kommunens röjningsarbete, som pågått sedan fredagen och som prioriterat framkomligheten på  större bil-, cykel och gångvägar, är i stort sett färdigt men beräknas pågå ytterligare några dagar för städning och bortforsling av röjd vegetation.

En inventering och bedömning av skadeläget, framförallt skadade träd, har på måndagen genomförts och är under normal kontroll. 

Dolda skador på träd och grenverk efter stormverkan kan finnas kvar och vi uppmanar allmänheten att anmäla skador som bedöms innebära fara till Sala Kommuns felanmälan

Läs mer

Relaterade kategorier