StartKontaktFelanmälan
Kontaktobjekt

Felanmälan

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2018-11-29 16:51
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00
Telefontider: (öppet idag - kl. 08:00–16:30)
Måndag: kl. 08:00–16:30
Tisdag: kl. 08:00–16:30
Onsdag: kl. 08:00–16:30
Torsdag: kl. 08:00–16:30
Fredag: kl. 08:00–16:30
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Fax: 0224-188 50
E-post: tekniska@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Felanmälan av kommunala anläggningar och tekniska tjänster.

Gator, vägar

Dagtid 0224-74 75 06, 0224-74 75 03
Övrig tid, SOS Alarmering 021-35 07 80

Vatten och avlopp

När du som privat fastighetsägare får problem med ditt kommunala vatten eller avlopp skall du alltid kontakta kommunens felanmälan, detta gäller dagtid, kvällar samt helger. Detta gäller även om du misstänker avloppsstopp inne i fastigheten eller inom tomten. 

Vattenläckor och avloppsstopp 

Dagtid 0224-74 75 03
Övrig tid, SOS Alarmering 021-35 07 80

Vattenverk och pumpstationer

Dagtid 0224-74 79 62
Övrig tid, SOS Alarmering 021-35 07 80

Frågor om VA-anslutningar, VA-verksamhet och taxor

Teknisk handläggare
0224-74 75 68, samhallsbyggnad@sala.se

Vatten- och avloppsverk 

0224-74 79 62, samhallsbyggnad@sala.se 

Renhållning/sophämtning

Se VafabMiljö för mer information angående sophämtning och avfallsfrågor. 

 

Kommunala fastigheter

Fastighetsenheten

0224-74 79 10, Fastighetsenheten.kundtjanst@sala.se

Intern felanmälan

Endast kommunens personal kan felanmälaintern felanmälan av lokal via webben (Incit) 

Fjärrvärme, elnät och gatubelysning

Sala-Heby Energi AB (SHE)
Dagtid 0224-576 00
Övrig tid, SOS Alarmering 021-35 17 70

Se även SHEs hemsida: Driftavbrott/felanmälan