Nyhet
Publicerad 2018-06-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Alla räddningsinsatser är avslutade vid föregående veckas skogsbränder men arbetet fortsätter.

Nu när räddningsinsatsen är avslutad fortsätter Sala kommun arbetet med att stötta de direkt drabbade både de som varit evakuerade och drabbade markägare. Samtidigt fortsätter Sala kommun och andra markägare arbetet med eftersläckning och bevakning av de drabbade områdena.

Räddningstjänsten Sala-Heby har skickat personella resurser till bekämpningen av skogsbranden utanför Björneborg i Kristinehamns kommun.

Vistelse i brandområdet

Eftersläckningsarbete fortgår i brandområdet.

Obehöriga bör inte vistas i brandområdet på grund av säkerhetsskäl.

Eldningsförbud gäller i Sala kommun

Fortsatt hög brandrisk råder, risken för skogsbränder är just nu stor. Den rådande situationen med vädret, varmt och torrt, gör att Räddningstjänsten Sala-Heby avråder från alla former av eldning utomhus i skog och mark.