Nyhet
Publicerad 2019-05-14
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

"Sjungom studentens lyckliga dar, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!" Hurra! Vi gratulerar 2019-års salastudenter onsdag den 5 juni.

Studentdagen onsdag 5 juni

Sjungom studentens lyckliga dag

Studentsången. Text: Herman Sätherberg. Musik: Prins Gustav

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Studenttåget

Samling och uppställning kl. 17.00 för samtliga klasser på Kungsängsgymnasiets gård bakom B- huset (fanbärande skolklass först) för traditionell avmarsch mot Stora torget kl. 17.15.

Marschväg

Ö. Tulegatan > Kungsängsgatan > Kålgårdsgatan > Norrbygatan > Stora torget.

Parkering på Stora Torget

Efter kl. 15.00 får bilar och andra fordon köra in på Stora Torget. Alla fordon parkeras med fronten mot Gruvgatan, för att underlätta utfart från torget.