StartNyheter - listningPolisens information relaterat till skogsbränderna i Sala kommun.
Nyhet
Publicerad 2018-06-07
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Information om bland annat avspärrade vägar i brandområdet.

Polisen har skapat en samlingssida på polisen.se där man löpande lägger ut information om bland annat avspärrade vägar i brandområden.

 

Uppdatering 7 juni, kl. 11.00

Enligt lägesbild natten mot den 7 juni är området kring branden i Rörbo relativt säkert och vägarna som tidigare varit stängda öppnas.

Länsväg 685 och 681 är åter framkomliga. Två mindre skogsvägar är fortfarande avstängda det gäller väg mot Genvägsberg och Källmossen.

Vägarna kring Broddbo och norrut är fortfarande avstängda.

Det gäller:

  • Från korsningen länsväg 830, 800 och 769 och norrut
  • Dalhemsvägen och norrut
  • Strå/Josefsdal och norrut
  • Fågelsbo och västerut
  • Från korsningen Madrassvägen-Roslingsvägen och österut
  • Från Olofs Jons är stängd mot Ulvsbo

 

Polisens huvudsakliga uppgifter är att biträda räddningstjänsten för att underlätta och bistå deras arbete. Det innebär bland annat att hjälpa till att spärra av vägar och platser som inte anses säkra och att dirigera trafiken samt att evakuera boende enligt räddningstjänstens beslut.