Nyhet
Publicerad 2018-06-07
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

När det gäller skogsbränderna i Sala är situationen fortfarande allvarlig även om räddningsledningen beskriver situationen som stabil. Oron för nya bränder är stor. Kommunen planerar för fortsatt krisledning flera dagar framåt.

Räddningstjänstens insatser leds och samordnas av Storstockholms räddningscentral som lokaliserat räddningsledningen för nuvarande bränder i Sala kommun på brandstationen i Sala.

Krisledning - nuläge

Sala kommun är i krisledningsläge sedan i måndags och stabsfunktionerna aktiverades i tisdags.

Att krisledningsstaben är aktiverad innebär att planerade möten och aktiviteter inom Sala kommuns ordinarie verksamhet kan komma att behöva ställas in med kort varsel och att vissa medarbetare har fått ändrade arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur påverka Sala kommuns tjänster och service.

Krisstaben finns bemannad dygnet runt, planerar insatser utifrån olika scenarior och kan snabbt ta beslut om insatser.

Krisstaben arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för att stödja de människor som evakuerats.

Samverkan sker med flera andra kommuner, Länsstyrelsen i Västmanland, Försvarsmakten, LRF, MSB och andra relevanta aktörer.

Resursgrupper

Resursgrupper som stödjer räddningstjänsten i brandbekämpning sattes samman i ett tidigt skede och har gjort viktiga insatser.

Frivilliga resurser

Ett formulär finns på hemsidan för frivilliga, dvs personer som vill erbjuda stöd och resurser. Uppgifterna i formuläret systematiseras och kan komma att användas vid behov.

God beredskap

Vi har god beredskap, mycket kunskap och erfarenheter hos många medarbetare som gör att vi är rustade för att hantera situationen i samverkan med andra aktörer.

Kontakt

Om ni har frågor går det bra att skicka dem på: kommun.info@sala.se

Denna sida uppdateras med mer information så snart vi har något att delge.