Pressmeddelande 2018-06-05, kl. 12:00
Logotyp
Publicerad 2018-06-05
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Skogsbranden i Rörbo berör många av oss i Sala kommun, både konkret och praktiskt men också för att vi påminns om situationen för fyra år sedan.

Under natten har läget vid branden varit gynnsamt. Stora resurser har satts ín och kl. 07.30 hade brandområdet minskat något, till cirka 1,5 x 1,5 kilometer. Läget är fortfarande mycket svårbedömt. I nuläget är vinden den stora osäkerhetsfaktorn, i kombination med den extrema torkan.

Räddningstjänstens insatser leds och samordnas av Storstockholms räddningscentral.

Försvarsmakten bistår med bland annat Hemvärnet och helikopter.

Sala kommun befinner sig i krisledningsläge och planerar för uthållighet.

Resursgrupper

Resursgrupper som kan stödja räddningstjänsten vid eventuella nya bränder sätts samman. Grupperna kommer att bestå av medarbetare ur organisationen.

Frivilliga resurser

På sala.se finns ett formulär för frivilliga resurser, det vill säga personer som vill erbjuda stöd och resurser. 

Om det behövs kan frivilliga vara en resurs i kommunens krishantering. Via www.sala.se/resurser kan frivilliga lämna information om vad man kan erbjuda för resurser. Inkommen information kommer att registreras och sorteras. Uppgifterna som lämnas via formuläret kan komma att användas vid behov.

Vi har god beredskap, mycket kunskap och erfarenheter hos många medarbetare som gör att vi är väl rustade för att hantera situationen.

I den här händelsen samverkar Sala kommun med Surahammars kommun, Länsstyrelsen, Polisen, MSB, LRF och andra berörda myndigheter.

Informationskanaler

Utöver www.sala.se hänvisar vi till och rekommenderar etablerade kanaler för säker krisinformation.

Sveriges Radio P4 Västmanland

Krisinformation.se

 

Jenny Nolhage, Kommunchef
Anders Wigelsbo (C), Kommunalråd

Mer information

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier