Servicemeddelande
Publicerad 2018-05-18
Uppdaterad 2018-11-01 15:26

Bytet innebär bland annat att betalningar till kommunen fortsättningsvis kommer att gå via bankgironummer istället för tidigare plusgironummer.

Sala kommun har upphandlat banktjänster och Sala Sparbank är vår nya samarbetspartner.

Förteckning över nya och gamla nummer:

Räkningar avseende vård, omsorg och hyror:

Nytt bankgironummer 985-1155  

Tidigare plusgironummer 487 35 04-7

Räkningar avseende VA och renhållning

Nytt bankgironummer 5637-3228 

Tidigare plusgironummer 92 22 04-3

Övriga inbetalningar till kommunen

Nytt bankgironummer 5766-0151

Tidigare plusgironummer 123910-2

 

Autogiromedgivanden till kommunen påverkas inte.

Har du frågor om bankbytet, kontakta på fakturan angiven handläggare alternativt kommunens växel 0224 - 74 70 00 eller via e-post: kommun.info@sala.se.

Relaterade kategorier