Servicemeddelande
Publicerad 2018-05-09
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Kristi flygare! Undantag från ordinarie öppettider för kommunens verksamheter.

Kommunens öppettider

Större undantag från de ordinarie öppettiderna i samband med helger och liknande annonseras även i lokaltidningen.

Kontaktcenter, Medborgarkontor och Turistinformation

9 maj: kl. 8–15
10 maj: stängt

Andra verksamheter

Stadsbiblioteket 

Lärkans familjebad (simhallen)

Solarier och Gym 

Återbruket Returen (Vafab)

Kulturkvarteret Täljstenen

Övriga verksamheter

Sök i kontaktkatalogen för övriga verksamheters kontaktinformation.

Relaterade tjänster