Nyhet
Publicerad 2018-03-20
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

I Sala behöver vi fler familjehem som kan ta emot barn och ungdomar: Informationskväll på Täljstenen kl. 18 den 27 mars.

Informationskväll om familjehem

I Sala behöver vi nu fler familjehem som kan ta emot barn och ungdomar.
Därför bjuder vi in till en informationskväll på Täljstenen (Vasagatan 17) kl. 18.00 den 27 mars.

En erfaren familjehemspappa berättar på den här träffen om hur det är att vara just ett familjehem.

Om familjehem (frågor och svar)

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem blir barnets eller ungdomens nya hem. En placering i familjehem kan vara allt från några veckor till en hel uppväxt.

Vad krävs av ett familjehem?

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Det är däremot mycket viktigt att de vuxna har en personlig livserfarenhet och mognad samt att familjesituationen är trygg och stabil. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem.

Det måste även finnas ett känslomässigt överskott hos dem som vill ta uppdrag som familjehem. Livet som familjehem kan vara slitsamt, men också stimulerande och givande. Det är viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att man vill ta emot en person till i sin familj.

Hur blir man familjehem?

För att bli familjehem måste socialtjänsten göra en utredning. Det tilltänkta familjehemmet får under utredningens gång besök av familjehemsgruppen som också gör en djupintervju, för att lära känna familjen och kunna bedöma dess resurser som familjehem.

Alla familjer kontrolleras i Rikspolisstyrelsens register, i försäkringskassans register, i kronofogdemyndighetens register samt i socialregistret i den kommun som familjen bor i. Det är också vanligt att familjehemsgruppen tar kontakt med referenspersoner som familjen själv har uppgett.

Den utredning som görs kommer att ligga till grund för beslut om barnet ska bo i just den aktuella familjen.

Familjehemmets samarbetspartners

Ett uppdrag som familjehem kräver god samarbetsförmåga. Som familjehem ingår man i ett team kring ett placerat barn och har ofta många olika samarbetspartners som barnets föräldrar och anhöriga, handläggarna på socialtjänsten, lärare och annan personal inom skola och barnomsorg samt personal inom sjukvård och barnpsykiatrin.

En viktig uppgift för ett familjehem är att hålla kontakt med barnets familj. Socialtjänsten har ansvar för barn som är familjehemsplacerade och den ska tillsammans med familjehemmet och barnets föräldrar planera framtiden och följa barnets utveckling. Detta görs i form av en genomförandeplan. Varje barn har en ansvarig socialsekreterare som regelbundet ska besöka barnet. Familjehemmet får också råd och stöd via familjehemsgruppen.

Ekonomisk ersättning och avtal

När ett barn placeras i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi.

Den ekonomiska ersättningen är tvådelad:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för mat, kläder, del i bostad med mera.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjen utför. Arvodet beskattas.

Vill du ansöka om att bli ett familjehem?

Anmäl ditt intresse här:

Kontakt

Familjehemssekreterare Sara Larsson, 0224-74 96 49, sara.larsson@sala.se